Generalsekretær Norges volleyballforbund

Som generalsekretær i Norges volleyballforbund (NVBF) får du et ansvarsfelt som spenner fra breddeidrett og frivillighet til toppidrett med mediefokus og kommersielle avtaler. NVBF har stor aktivitet og bredt nedslagsfelt, med innflytelse både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Vi søker en samlende og god leder med interesse for idrett generelt og gjerne volleyball spesielt. Dette kombinert med ledererfaring, motivasjonsevner og god økonomisk forståelse.

 

Hovedoppgaver:

 • Sikre god sportslig utvikling av norsk volleyball på kort og lang sikt
 •  Videreutvikle volleyballforbundet, herunder bidra til tydelige og klare retningslinjer for rapportering, ansvars- og beslutningsstruktur mellom styret, administrasjonen og organisasjonen for øvrig
 • Lede den kommersielle utviklingen videre, herunder drifte, videreutvikle og forvalte NVBF’s inntektsstrømmer.
 • Være en god relasjonsbygger og bidra til et godt og konstruktivt samarbeid med øvrige organisasjoner og de ulike interesseorganisasjonene i norsk volleyball
 • Ivareta NVBF’s interesser regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Relevant erfaring fra både kommersiell drift og frivillighet
 • Ledererfaring fra større organisasjoner; fra privat, offentlig eller frivillig sektor
 • God prosessforståelse og erfaring med endringsprosesser
 • Kommersiell kompetanse inkludert erfaring fra forhandlinger
 • God økonomisk forståelse, kjent med å jobbe med regnskap, budsjetter, prognoser, oppfølging av måltall

 

Personlige egenskaper:

 • Trygg og samlende lederstil med høy integritet
 • Tydelig og beslutningsdyktig, med høy gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og strukturert
 • Kommersiell legning og forståelse
 • Solid samfunnsforståelse inkludert forståelse for politiske prosesser og den norske idrettsmodellen

 

Vi tilbyr

 • Spennende muligheter til å utvikle norsk volleyball
 • En dyktig administrativ stab som liker en hektisk hverdag
 • Flotte idrettsutøvere og ledere i en av verdens største idretter!
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Arbeidssted er Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til president Eirik Sørdahl mobil 91515130.

Søknadsfrist 15.02.23.

Søknad med CV og referanser sendes [email protected].

Start typing and press Enter to search