NVBF satser på ungt lederskap. Våre medlemsklubber kan nå søke om å få arrangere Åpen hall for og med ungdom.

20 søkere får tildelt inntil kr 50 000,- og ballpakke for gjennomføring av minimum 8 Åpen hall denne sesongen. Ungdommene i din klubb får kompetanse og har ansvar for all planlegging og gjennomføring.

Gjennom prosjektet ønsker man å motivere ungdom til å si ja til å skape aktivitet for seg selv og andre. Det rettes fokus på at Åpen hall er en møteplass for både funksjonsfriske og ungdommer med nedsatt funksjonsevne.  NVBF gleder seg til å se all den gode aktiviteten ungdom skaper for ungdom. Ungdommenes ledererfaring vil utvikles rundt gjennomføringen av Åpen hall, og kanskje finner vi allerede denne sesongen fremtidens ledere!

Bufdir har støttet prosjektet Åpen hall – Ungt lederskap

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search