NVBF lyser med dette ut følgende NM-arrangement i sandvolleyball sommeren 2021:

  • NM senior sandvolleyball
  • NM Regionlag sandvolleyball

 

NM senior sandvolleyball

NVBF deltar ikke i NM-Veka 2021. Dermed trenger vi en dyktig arrangør som kan påta seg oppgaven om å levere et topp Norgesmesterskap for senior i sandvolleyball.

Tidspunkt er foreløpig satt til uke 32 i 2021, som er uken etter at OL i Tokyo er ferdig.
Dersom tidspunktet skulle være vanskelig for søkere kan NVBF diskutere alternative tidspunkter

NM senior lyses ut kun for ett (1) år, 2021. Dersom søkere ønsker å søke om to (2) år, 2021 og 2022 skal det bemerkes i søknaden.
NVBF har ikke avgjort om de vil delta i NM-Veka 2022 så da kan en eventuell søknad også omfatte dette året.

Banekrav for NM senior:

  • Minimum 4 baner, samt minimum 1 oppvarmingsbane
  • Center court med tribune
  • Banestørrelse minimum 22 m x 14 m (inkludert friområde)

NVBF søker etter arrangør som kan, om mulig, ha en center court (hovedbanen) i sentrum av byen. Dette er ikke et krav.

Reglement NM senior sandvolleyball

 

NM regionlag sandvolleyball

Tid: uke 25 (25-27. juni 2021)

NM regionlag lyses ut for ett (1) år, 2021. Dersom søkere ønsker å søke om to (2) år, 2021 og 2022 skal det bemerkes i søknaden.

Det kreves minimum 4-6 baner for å arrangere NM regionlag.

Reglement NM regionlag sandvolleyball

 

Informasjon om søknaden
For å søke på teknisk arrangør-ansvar, skal søknadsskjema fylles ut og sendes til [email protected] med følgende vedlegg innen 28.oktober:

  • Organisasjonsplan med spesifikasjon av mannskapsbehov
  • Skisse av anleggene med oppmerking av baner og friområde
  • Plan for bespisning/bankett og overnattingsalternativer inneholdende veiledende priser
  • Forslag til budsjett

Start typing and press Enter to search