Under årets cupfinale ble NVBFs hedersmerke i gull utdelt av president Eirik Sørdahl

NVBFs hedersmerke i gull:

Hedersmerke i gull (uten krans) tildeles tillitsvalgte og enkeltpersoner på forbundsplan som har representert norsk volleyball med heder.

a) Hedersmerke i gull kan tildeles enkeltpersoner på forbundsplan, herunder også tillitsvalgte, ansatte, OL-utøvere, landslagstrenere, forbundsdommere som har dømt mer enn 200 kamper, samt personer som har nedlagt en særlig betydningsfull og uegennyttig innsats for norsk volleyball over en periode på mer enn 10 år.

b) Kandidater til hedersmerket i gull må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i samsvar med NVBFs verdier; samspill for alle, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. For å komme i betraktning må vedkommende ha nedlagt en utmerket og betydningsfull innsats som har satt spor etter seg nasjonalt.

c) Personen som får hedersmerke i gull får gullmerke og diplom. Beslutning om tildeling gjøres av NVBFs forbundsstyre og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Generalsekretær beslutter sted og anledning for overrekkelse.

Styret har tildelt Unni Eidså NVBFs hedersmerke i gull

Fra leder i Koll Bjørn Sletvold:
Det er ingen tvil om at Unni er en ildsjel av de helt største. Hun stiller alltid opp, kjenner og ser alt som må gjøres i en stor klubb. Uten Unni hadde ikke Koll arrangert sandvolleyball junior NM med slik suksess som vi har gjort de siste 4 årene. Innsatsen gjelder på alle områder der vi jobber med å skape et godt volleyball tilbud til barn og ungdom i Koll. Hun var sentral i oppstarten av minivolleyballgruppene i klubben.

Minimix gruppene har blitt sentrale i rekrutteringen og tilbudet til barn og ungdom i klubben. Hun har kontakter, bestiller og skaffer utstyr, henter og leverer, på plass både tidlig og sent, ingen oppgave er for liten eller for stor for henne. Står i kiosken når det trengs. Kjører bort tomflasker og rydder bort det som andre overser. Alltid positiv tilnærming og saklige argumenter når vi drøfter oss frem til løsninger i arrangementsgruppa eller i andre møter. Myndig, men aldri høyrøstet. Stor ildsjel som aldri er opptatt av å fremheve egen person eller innsats.

Unni er en ekte Koll’er og fortjener stor anerkjennelse for innsatsen.

Unni har også jobbet i NVBF i 10 år (1999-2008), hun jobbet med logistikk og arrangement og var i disse årene også en del av gjennomføringsorganisasjonen under World Tour i Stavanger fra oppstarten i 1999. Hun jobbet utover vanlig arbeidstid og har alltid hatt en positiv innstilling til alle gjøremål. Hun har også hatt tillitsverv i Region Øst og har erfaring og lagt ned en betydelig innsats på alle nivå i norsk volleyball (forbund, region, klubb).

Start typing and press Enter to search