Oppdatering 2. november

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må rette seg etter NVBFs Protokoll – Korona. Idrettslaget/klubben/arrangøren (organisasjonen) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NVBF og FHI. Se FHI’s veileder: smittevern for idrett

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

Offentlig myndigheter

NVBFs klubber må følge anbefalinger fra offentlig myndigheter. Kommunenes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og anlegg, samt tak for antall deltakere på ulike arrangement.

Spillegruppe og trener

 • Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
 • Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter 24 timers treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere treningsgrupper inne i en hall samtidig, skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillsekvenser er unntatt dette.

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. bord, kjegler, bukker med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 meters avstand mens man reiser dersom det er mulig. Ved bruk av privatbil på felles reise til og fra turnering/kamp anbefales maksimalt 4 personer i hver bil, og at midtsetet bak står tomt.

Arrangement og konkurranse

 • Det er tillatt med arrangementer og konkurranser på maksimum 200 personer fra 01.09.2020 for volleyball. Arrangørstab/organisasjon/dommere regnes ikke med i disse 200 personer. Alle arrangørklubber må rette seg etter NVBFs oppsatte retningslinjer for arrangører, se protokoll – korona.
 • NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon. Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

Gjennomføre e-læringskurs
Det er laget et  e-læringskurs basert på NVBFs retningslinjer for aktivitet. Kurset er obligatorisk for alle over 12 år, og kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Smitteansvarlig og styret i klubb må også gjennomføre dette kurset. Kurset ”Play it safe – volleyball” finner du HER .

Ved påvist smitte
Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Det er kommunehelsetjenesten i den smittedes hjemkommune som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. NVBF, personen som er smittet, laget, klubben og andre involverte forholder seg kun til helsemyndighetenes vurderinger og tiltak.

Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt,

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

 

Oppdatering 26. oktober

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NVBF og FHI. Se FHI’s veileder: smittevern for idrett

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

Offentlig myndigheter

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlig myndigheter. Kommunenes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og anlegg.

Spillegruppe og trener

 • Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
 • Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter 24 timers treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere treningsgrupper inne i en hall samtidig, skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillsekvenser er unntatt dette.

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. bord, kjegler, bukker med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 meters avstand mens man reiser dersom det er mulig. Ved bruk av privatbiler til felles reise til og fra turnering/kamp anbefales maksimalt 4 personer i hver biler, og at midtsetet bak står tomt.

Arrangement og konkurranse

 • Det er tillatt med arrangementer og konkurranser på maksimum 200 personer fra 01.09.2020 for volleyball. Arrangørstab/organisasjon/dommere regnes ikke med i disse 200 personer. Alle arrangørklubber må rette seg etter NVBFs oppsatte retningslinjer for arrangører, se protokollen.
 • NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon. Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

Gjennomføre e-læringskurs
Det er laget et  e-læringskurs basert på disse retningslinjene. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Smitteansvarlig og styret i klubb må også gjennomføre dette kurset. Kurset » Play it safe – volleyball» finner du HER . Alle over 12 år skal gjennomføre kurset før trening og konkurranser.

Ved påvist smitte
Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben bør kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.


Oppdatering 17. august

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NVBF og FHI. Se FHI’s veileder: smittevern for idrett

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

Offentlig myndigheter

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlig myndigheter. Kommunenes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og anlegg.

Spillegruppe og trener

 • Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
  Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter to dager med treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere treningsgrupper inne i en hall samtidig skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillsekvenser er unntatt dette.

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. bord, sandraker, kjegler, bukker med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 meters avstand mens man reiser dersom det er mulig.

Arrangement og konkurranse

 • Det er tillatt med arrangementer og konkurranse på maksimum 200 personer fra 01.09.2020 for volleyball og på nåværende tidspunkt i sandvolleyball. Arrangørstab/organisasjon/dommere regnes ikke med i disse 200 personer. NVBF har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling og gjennomføring av arrangementer / konkurranser (volleyball, sandvolleyball). Disse retningslinjene overholdes.

Gjennomføre e-læringskurs
Det er laget et nytt e-læringskurs basert på disse retningslinjene. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Smitteansvarlig og styret i klubb må også gjennomføre dette kurset. Kurset » Play it safe – volleyball» finner du HER .

Alle over 12 år skal gjennomføre dette kurset.

Ved påvist smitte
Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 14 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben bør kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

 


Oppdatering fra 15. juni 2020

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NVBF og FHI. Se FHI’s veileder: smittevern for idrett

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

Spillegruppe og trener
• Det åpnes for faste treningsgrupper på opptil 19 utøvere og en trener. Spillegruppen bør bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren bør også være samme person.
• Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.

Transport
Bruk av offentlig transport skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 meters avstand mens man reiser dersom det er mulig.

Kiosksalg 
Ved kioskslag eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges.
Sikre gode rutiner for kiosksalg og at mat serveres porsjonsvis. Husk god håndhygiene, tilrettelegge for god avstand og bruk kontantløs betaling.

Arrangement og konkurranse
Det er tillatt med arrangementer og konkurranse på maksimum 200 personer. Arrangørstab/organisasjon/dommere regnes ikke med i disse 200 personer. NVBF har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling og gjennomføring av arrangementer / konkurranser. Disse retningslinjene overholdes.

Hver spiller skal:
• Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit. Unngå å ta seg til ansiktet.
• Ikke bruke garderobe. Spillerne må dusje hjemme etter trening.

Følgende utstyr skal desinfiseres
• Baller må desinfiseres før og etter trening. Tilsvarende skal også annet utstyr som er benyttet vaskes/desinfiseres som f.eks. sandraker, kjegler med mer.
• Ved justering av netthøyde må berøringspunkter desinfiseres.

Regler om spill og øvelser
• Unngå high-five og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.

Gjennomføre e-læringskurs
• Det er laget et e-læringskurs basert på retningslinjene. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Kurset finnes via denne siden: E-læring ( https://about.motimateapp.com/nvbf  ) Du registrerer deg som bruker via linken og mottar deretter en e-post som forklarer hvordan du logger inn.

Ved påvist smitte:
Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger i 14 dager.


Oppdatering fra 8. mai 2020

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte sandvolleyballtreninger må innføre følgende tiltak. Det forutsettes at klubb innhenter godkjenning fra lokale helsemyndigheter før man igangsetter treninger.


Spillegruppe og trener

• Det åpnes for faste treningsgrupper på opptil 19 utøvere og en trener per bane. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele perioden. Treneren skal også være samme person.
• Ansvarlig trener skal være over 18 år og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
• Hvert lag skal bestå av 2 spillere med faste partnere. Man rullerer ikke partner.
• Trening i organisert form må være basert på frivillighet. Det er et eget valg hver enkelt person tar, i det å delta i organisert trening, både for treneren og utøvere.

Hver spiller skal:
• Vaske hender grundig både før og etter trening og unngå å ta seg til ansiktet. Bruk rikelig med såpe og gni hendene i minst 30 sekunder. Tørk skjer med eget nyvasket håndkle.
• Ha tilgjengelig håndsprit som skal brukes under “time-out”.
• Det tilrådes å benytte hårstrikker og/eller pannebånd/caps dersom utøver har langt hår.
• Ikke benytte hansker.
• Medbringe et rent og personlig håndkle for å tørke ansiktssvette ved behov.
• Ikke bruke garderobe. Spillerne må dusje hjemme etter trening.

Følgende utstyr skal desinfiseres.
• Ball må desinfiseres før og etter trening.
• Ved justering av netthøyde må berøringspunkter desinfiseres.

Regler om spill og øvelser
• Det er ikke tillat å bytte side underveis i treningen.
• Det skal være avstand på minst 1 meter mellom alle utøverne / trener til enhver tid.
• Blokk er forsvarsøvelsen der spillerne kan komme nær hverandre, så dette forbys.
• Forby high-five og klemming når man feirer en god ballveksling.

Følgende er forbudt
• Forbud mot å spille dersom man føler seg syk, har feber eller luftveissymptomer (hoste, sår hals).
• Spillere eller trenere over 60 år.
• Ingen foreldre på sidelinjen.

Gjennomføre e-læringskurs
• Det er laget et e-læringskurs basert på retningslinjene. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Kurset finnes via denne siden: E-læring  (https://about.motimateapp.com/nvbf) Du registrerer deg som bruker via linken og mottar deretter en e-post som forklarer hvordan du logger inn.


Ved påvist smitte:

Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger i 14 dager.


Oppdatering fra 24. april 2020

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte sandvolleyballtreninger må innføre følgende tiltak. Det forutsettes at klubb innhenter godkjenning fra lokale helsemyndigheter før man igangsetter treninger.


Spillegruppe og trener

• Det åpnes for faste treningsgrupper på opptil fire utøvere og en trener per bane. Spillegruppen skal bestå av de samme fire utøverne i hele perioden. Treneren skal også være samme person.
• Ansvarlig trener skal være over 18 år og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
• Hvert lag skal bestå av 2 spillere med faste partnere. Man rullerer ikke partner.
• Trening i organisert form må være basert på frivillighet. Det er et eget valg hver enkelt person tar, i det å delta i organisert trening, både for treneren og utøvere.


Hver spiller skal:

• Vaske hender grundig både før og etter trening og unngå å ta seg til ansiktet. Bruk rikelig med såpe og gni hendene i minst 30 sekunder. Tørk skjer med eget nyvasket håndkle.
• Ha tilgjengelig håndsprit som skal brukes under “time-out”.
• Alltid benytte solbriller/sportsbriller.
• Det tilrådes å benytte hårstrikker og/eller pannebånd/caps dersom utøver har langt hår.
• Ikke benytte hansker.
• Medbringe et rent og personlig håndkle for å tørke ansiktssvette ved behov.
• Ikke bruke garderobe. Spillerne må dusje hjemme etter trening.

Følgende utstyr skal desinfiseres.
• Ball må desinfiseres før og etter trening.
• Ved justering av netthøyde må berøringspunkter desinfiseres.

Regler om spill og øvelser
• Det er ikke tillat å bytte side underveis i treningen.
• Det skal være avstand på minst 2 meter mellom alle utøverne / trener til enhver tid.
• Blokk er forsvarsøvelsen der spillerne kan komme nær hverandre, så dette forbys.
• Forby high-five og klemming når man feirer en god ballveksling.

Følgende er forbudt
• Forbud mot å spille dersom man føler seg syk, har feber eller luftveissymptomer (hoste, sår hals).
• Spillere eller trenere over 60 år.
• Ingen foreldre på sidelinjen.

Gjennomføre e-læringskurs
• Det er laget et e-læringskurs basert på retningslinjene. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Kurset finnes via denne siden: E-læring  (https://about.motimateapp.com/nvbf) Du registrerer deg som bruker via linken og mottar deretter en e-post som forklarer hvordan du logger inn.


Ved påvist smitte:

Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger i 14 dager.


Oppdatering fra 3. april 2020

Til alle volleyball- og sandvolleyballvenner!

Det vises til de siste dagers informasjon fra Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund, vedrørende idrettsaktivitet.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

For Norges Volleyballforbund er fremdeles prioritet 1 at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19.
Jo større vårt felles bidrag er til dette, desto raskere kan vi håpe på en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i volleyball og sandvolleyball.

Ser vi på den informasjon helsemyndighetene og NIF gir, og de retningslinjer vi er bedt om å følge, er utøvelse av eksempelvis spill/pasninger med «felles» ball, som involverer flere personer, frarådet. Videre presiseres det at «vi ikke må være mer enn fem personer samlet», og at det bør holdes en fysisk avstand på minst to meter mellom de enkelte. I dette ligger det også en sterk anbefaling om at én av disse fem er en trener/voksen.
Med disse tydelige retningslinjene fra Helsedirektoratet, og i veileder fra NIF, kan vi kan vi foreløpig ikke lage noen egen idrettsspesifikk veileder for volleyball og sandvolleyball. Vi må forholde oss til overordnede myndigheter og dessverre unngå all organisert aktivitet foreløpig.

NVBF ber om at alle våre klubber, lag og utøvere både respekterer og følger de råd og veiledninger som i dag er presentert. La oss med dette vise at vi alle sammen bidrar i dugnaden.

Gjennom de siste ukene har mange bidratt med å publisere og utfordre hverandre med en rekke eksempler på trening, øvelser og mer, vi kan gjøre på egenhånd, eller i fellesøkter via nettet. La oss fortsette å ha et godt «felleskap» gjennom sosiale medier, og vi anbefaler at det holdes fokus på denne type aktivitet.

Vi er mange rundt omkring i hele landet som gleder oss til å drive volleyball- og sandvolleyballaktivitet igjen. Ikke minst gjelder dette også alle i administrasjonen i NVBF, men vårt felles fokus må fortsatt være at vi alle sammen bidrar i dugnaden. NVBF er derfor helt klare på at vi ikke kommer til å anbefale tradisjonell volleyballaktivitet igjen, før dette er i tråd med myndighetenes bestemmelser.

Jeg benytter samtidig muligheten til å ønske dere alle sammen en riktig god påske.

MVH
Kristian Gjerstadberget
Generalssekretær

Start typing and press Enter to search