På forbundstinget, som er vårt øverste organ der klubbene sammen med forbundsstyret og regioner møtes hvert andre år, ble det i juni 2018 bestemt fornying og modernisering av NVBF. Dette har siden da vært en todelt prosess som omhandler administrativ struktur og en endring av organisasjonen regionalt. Modernisering og fornying er for øvrig en stor debatt i hele norsk idrett, også i Volleyballforbundet, som på mange måter går foran med å være tidlig ute med en endring.

Hvorfor så denne endringen? NVBF ønsker blant annet modernisering, digitalisering, forutsigbarhet, ha gode verktøy og kommunisere på ulike plattformer, rett og slett være en robust organisasjon som er klar for å ivareta flere volleyballspillere/sandvolleyballspillere. Målet er å kunne gi kvalitet og aktivitet i hele landet, at dette organiseres på en god måte for landets medlemsklubber, at vi får etablert flere lag (minivolleyball og  teen volley etc.) som spiller volleyball og sandvolleyball. Vår ambisjon er at vi får flere trenere, flere dommere, flere parautøvere, flere ressurspersoner som engasjerer seg i og rundt lagene, at vi får gode arrangement som vi kan være stolt av, at sporten er i utvikling for ambisiøse utøvere, at vi ivaretar et fantastisk lagspill som fremstår med gode verdier og holdninger uansett nivå og funksjonsgrad.

Administrativt er NVBF blitt inndelt inn i 5 avdelinger som skal ivareta klubbene i hele landet. Ved siden av dette vil det være regionale styrer med ansvar og oppgaver gitt i egne vedtekter. Her ser du oversikten over de regionale styrene og utvalgene som er  er valgt på vårens regionsting, og her vil det være personer som ønsker å bidra utvikling og vekst i norsk volleyball. Vi vet at NVBF består av mange dyktige ildsjeler som har et ønske om å bidra for klubben, for laget, for gode arrangement, for dommerutvikling, for spillerutvikling etc. Alle disse «posisjonene», i regionalt styre og i regionale utvalg, vil være svært viktige bidragsytere og premissgivere for volleyballens og organisasjonens utvikling de neste årene. Med det sagt håper NVBF på god oppslutning og interesse.  Her finner du mer informasjon om dette. Oversikt nyvalgte regionale styrer og utvalg.

Nedenfor er det en oversikt over NVBF’s avdelinger og arbeidsoppgavene tilknyttet disse.

arrangement

ARRANGEMENT OG KONKURRANSE

drift

DRIFT OG STABSSTØTTE

idrettsutvikling

IDRETTSUTVIKLING

verdi

VERDI OG KOMPETANSE

 

Start typing and press Enter to search