Regionstyret i NVBF Sydvest har vedtatt at fra neste sesong (2019-2020) må alle volleyballklubber som stiller med lag i seriespill for senior, melde inn minst en volleyballdommer per lag. Hver dommer må påberegne seg å dømme kamper i løpet av sesongen. Minstekravet til utdannelse er Dommer 1, og innmelding av dommer skjer samtidig som påmelding av laget til seriespill 20. august. Dette gjelder kun regionale serier, altså 3. Divisjon og 2. Divisjon.

I forkant av sesongen 2018-19 ble det gitt informasjon om dommerkravene som skulle innføres, og lagene kunne bruke denne sesongen på å få på plass dommere. Flere klubber har benyttet seg av denne sjansen. Fra sesongen 2019-2020 vil lag som ikke melder inn en dommer måtte betale 2000 kr i tillegg til seriekontingenten.

Grunnen til at dommerkrav innføres er at region Sydvest ønsker å øke klubbenes bevissthet i forhold til volleyballdommere. Klubbene får med dette en god grunn til å rekruttere flere dommere. Det er ønskelig at alle kamper i seriesystemet i regionen skal kunne spilles med oppsatte og utdannede dommere.

Dommerkurs

Det skal avholdes Dommer 1-kurs under Rank #4 for 2. divisjon i Farsund 30-31. mars. Kurset finner sted i Alcoahallen, og Asle Halleraker skal være kursets instruktør. Alle lag som ikke har utdannede dommere, bes derfor om å finne aktuelle kandidater til dommerkurset. Regionen ser også på muligheten til å arrangere et dommerkurs tidlig høsten 2019.

Les mer om Dommer 1-kurset i Farsund 30.-31. mars her:

https://volleyball.no/regionsinformasjon/dommerkurs-sydvest/

Planer fremover

Regionen planlegger å ha egne dommerveiledere (DVL) til stede på Ungdomserie-rundene den neste sesongen. DVL skal være en erfaren dommer som sørger for at dommerne i turneringer blir ivaretatt og fulgt opp. DVL sirkulerer i hallen og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra dommere, spillere, lagledere og publikum ved behov.

 

Start typing and press Enter to search