Mandag 26. oktober holdt regjeringen pressekonferanse der nye og strengere nasjonale retningslinjer for smittevern, gjeldende fra torsdag 28. oktober kl. 12.00, ble lagt frem.

I tillegg har Oslo, Bergen og flere andre kommuner hatt pressekonferanser der de har lagt frem egne, og strengere tiltak for å stanse smittespredning. Tirsdag 27. oktober er det avholdt møter mellom idretten og politisk nivå der de nye retningslinjene er blitt tolket på idrettens vegne. På nasjonalt nivå er det blitt klart at  de nye retningslinjene ikke medfører noen endringer for den organiserte idretten. Det innebærer at all volleyballaktivitet kan gjennomføres som planlagt også fremover.

For klubber i kommuner som har iverksatt strengere tiltak enn de nasjonale, er det viktig å holde seg oppdatert på hva de lokale retningslinjene tillater av aktivitet. NVBF og våre medlemmer er selvsagt pålagt rette seg etter lokale myndigheter.

Oslo Idrettskrets og Byrådet i Oslo avklarte i møte tirsdag ettermiddag at den eneste endring for idretten i Oslo er at antall personer i en idrettshall, uten faste sitteplasser, er redusert fra 50 til 20 personer. Og en svært viktig presisering her er at dette KUN gjelder personer som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Det betyr at alle utøvere, dommere og nødvendige funksjonærer IKKE skal telles med i disse 20 personene som kan delta. Det er altså publikum som er redusert i Oslo Kommune, ikke aktiviteten. Dette innebærer at volleyballkamper kan spilles som planlagt i Oslo. Men arrangør plikter å holde antallet publikummere i hallen lavere enn 20 personer til enhver tid.

NVBF vil til slutt minne alle arrangørklubber landet rundt på viktigheten av å være svært nøye med egne rutiner for smittevern i forbindelse med arrangementer. Vi må alle gjøre vårt ytterste slik at vi unngår en nedstenging av aktiviteten vår. Husk at alle arrangement skal registreres, og rapport skal leveres i etterkant. Viktige linker og nyttig informasjon til arrangørklubber finner du HER. 

Start typing and press Enter to search

Opplegger