Tirsdag 7. desember innførte regjeringen igjen nasjonale tiltak mot koronapandemien for å stoppe den økende smitten i samfunnet 

 

Gjennom onsdagen ventet NVBF og resten av idretten på en avklaring av hvordan de nye retningslinjene skal tolkes for oss og konsekvensene de får for vår aktivitet. Vi håpet i det lengste at våre turneringer skulle defineres som “fritidsaktiviteter”, noe som ikke ville gitt klar en øvre grense for antall deltakere under 20 år. Men torsdag morgen fikk vi myndighetenes definisjon; Alt av kamper, cuper og turneringer defineres av myndighetene som “arrangement”, og da kan maksimalt 50 personer delta. Kun ukentlige treninger og øvinger inngår i begrepet “fritidsaktiviteter”.  

De nye retningslinjene gjelder i utgangspunktet for de kommende fire uker, men NVBF vil gjøre justeringer så fort nye beskjeder kommer fra regjeringen.  

For aktivitet planlagt helgen 11.-12. desember er følgende bestemt: 

 •  US-runder avlyses. Noen kan omorganiseres og gjennomføres.
 • Miniturneringer avlyses. 
 • Seriekamper spilles der det er totalt færre enn 50 personer i hallen. 
 • Samlinger går som planlagt der de er færre enn 50 personer i hallen. 
 • Semifinaler i NM senior og kamper i 1. divisjon går som oppsatt, men med begrensninger i antall publikum og med egne retningslinjer for hvordan disse skal sitte.  

 

Følgende gjelder for volleyballaktivitet fra 9.desember

Barn og unge: 

 • Kamp- og treningsaktivitet kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt. 
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer alle i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall hallvakter. 
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillere, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet. 
 • Når flere kamper skal avvikles i samme hall i løpet av en dag, skal gruppene holdes adskilt når de ikke spiller kamp. 

Toppvolleyball: 

 • Kamp- og treningsaktivitet kan gjennomføres som normalt for lag i Mizunoligaen og 1. divisjon. 
 • Dersom det er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være 600 personer til stede på kamparrangementet, fordelt på tre kohorter med maksimalt 200 personer i hver. Dette tallet inkluderer, i toppvolleyball, ikke spillerne. Også trenere, dommere, sekretariat og nødvendig arrangørpersonell er unntatt. 
 • Dersom det ikke er faste, tilviste plasser (*) på tribunen kan det være maksimalt 50 personer til stede. Antallsdefinisjonen er, i toppvolleyball, den samme som i foregående punkt. 

Øvrig seniorvolleyball /lavere divisjoner: 

 • Kamp- og treningsaktivitet kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Merk at for seniorlag i 2. divisjon og lavere kan man være maksimalt 20 spillere/utøvere i samme treningsgruppe. Det er ingen krav til avstand under treningsøkten. 
 • Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement/kamp der det ikke er faste, tilviste plasser (*) for publikum. Dette tallet inkluderer, for volleyball i lavere divisjoner, alle tilstedeværende i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et nødvendig antall hallvakter. 
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, dommere og trenere under trenings- og kampaktiviteten. 

Generelt: 

 • Arrangøren skal registrere alle fremmøtte med kontaktinformasjon. Lista skal oppbevares i 14 dager. Ved smittetilfeller på arrangementet kan kommunen pålegge arrangøren å sende ut informasjon til de fremmøtte. 
 • Alle arrangement må peke ut en person som har ansvar for at smittevernreglene følges. 
 • Påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass, men vi anbefaler likevel sterkt at munnbind benyttes i haller til enhver tid. 
 • Organisert trening regnes ikke som arrangement. 
 • Karanteneplikt for nærkontakter til bekreftet smittede der det er mistanke om omikron, er utvidet til å gjelde også øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Tre hovedregler for smittevern: 

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv. 
 1. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid. 
 1. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.
   

*= Faste, tilviste plasser: Dette innebærer at den enkelte tilskuer tildeles et fast sete på tribunen, for eksempel ved hjelp av rad/sete-nummerering. Dersom arrangør har funksjonærer som viser tilskuerne til en anvist, fast plass på tribunen, vil dette være tilstrekkelig for å innfri kravet til et «arrangement med faste, tilviste plasser».
Arrangør plikter å legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter først å ha fått anvist sitt personlige sete. 

Start typing and press Enter to search