NVBF vil i 2021 støtte klubber med utgifter til trenerutvikler (kurslærer) ved avholdelse av mini -eller ungdomstreneren i egen klubb.

Dette forutsetter at klubben deltar med minimum 5 deltakere mellom 14-25 år.  

Vi gjør oppmerksom på at kursene må følge nasjonale og lokale retningslinjer og smitteverntiltak. Vi regner derfor ikke med at disse kan gjennomføres de nærmeste ukene, men oppfordrer klubbene til å legge det inn i planene allerede nå og opprette kontakt med trenerutvikler. 

Minitreneren er det første og grunnleggende trenerkurset for deg som ønsker å trene barn i volleyball og/eller sandvolleyball. Kurset gjør deltageren i stand til å planlegge og gjennomføre treninger og konkurranser. Det er stor etterspørsel etter dyktige trenere, og for mange er dette kurset begynnelsen på en spennende trenerkarriere.

Ungdomstreneren er det første kurset for deg som ønsker å trene ungdom i alderen 13 til 19 år. Kurset har som målsetting å legge til rette for mer funksjonell volleyballaktivitet for ungdom. Fokuset er derfor hvordan organisere, og praktisk pedagogisk legge til rette slik at utøvere skal ha et høyest mulig aktivitetsnivå med flest mulig ballinvolveringer.

Start typing and press Enter to search