Norges Volleyballforbunds forbundsting 2020, vil som meddelt tidligere, bli avholdt som et digitalt møte. Tidsrammen for møtet er kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.

Om påmelding:
Påmelding av delegater gjøres via egen link. Frist for påmelding er den 11. juni 2020.

– Påmelding til forbundstinget for klubbrepresentanter, se her: påmelding
– Påmelding til forbundstinget for regionale representanter, se her påmelding

I forkant av Tinget vil de påmeldte få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang (verktøy Teams). Påmeldte vil få en egen link til møtet, og det vil bli sendt ut kjøreregler for møtet. Dersom noen har spørsmål til påmelding, vennligst send inn henvendelsen til [email protected]

 

Om Tingdokumenter:
– Sakspapirer finner du her: Sakspapirer

– Beretning finner du her; Beretning. Det bemerkes at NVBF ikke har mottatt revisors beretning for 2019, og denne vil, sammen med Regnskap 2019, og styrets økonomiske beretning for 2019 bli publisert så fort dokumentene er klar. Pga koronasituasjonen har dette arbeidet blitt noe forsinket bl.a. ettersom Idrettens hus på Ullevål har vært stengt og først har blitt gradvis gjenåpnet fra 11. mai 2020.

– Ny strategiplan «NVBF vil» og langtidsbudsjett vil bli behandlet av organisasjonen på et fysisk møte i løpet av høsten. Dette er i tråd med hva NIF har gitt lov til pga koronapandemien, og NIF har også utarbeidet en egen forretningsorden som er tilpasset digitalt møte, som det fremgår i sakspapirene med en såkalt begrenset saksliste.

– Valgkomiteen har innstilt President Eirik Sørdahl til gjenvalg. Øvrig innstilling fra Valgkomiteen finnes her: Valgkomiteens innstilling

– Nettsiden for tinget 2020 finner her: https://volleyball.no/forbundsting-2020/

Start typing and press Enter to search