Koronaviruset vil kunne gi noen utfordringer også for idretten og Norges Volleyballforbund følger i denne saken de råd som gis fra Olympiatoppen/NIF, norske myndigheter og FIVB/CEV. Vi anbefaler å følge med på UDs reiseinformasjon som den viktigste kilden dersom spillere, klubber, lag, trenere, dommere skal ut på reise til kamper og arrangement. Ellers vil det være reguleringer som kan bli iverksatt i hvert enkelt land som vil kunne medføre utfordringer og risiko på eget ansvar om man reiser (eksempelvis karantene). For NVBFs landslagsutøvere er NVBF avventende og følger situasjonen, som nevnt vi følger de råd som gis. Når det gjelder andre utøvere som er påmeldt til turneringer etc. eller landslagsutøvere som dekker sin egen tilslutningsreise anbefaler vi å benytte avbestillingsforsikring.

NVBF begynner å få inn flere spørsmål om hvordan vi forholder oss til koronaviruset med tanke på samlinger, konkurranser og reiser.

Norges idrettsforbund oppfordrer din klubb eller idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig.

Norges idrettsforbund gjennomførte 5. mars et møte med Folkehelseinstituttet hvor NIF blant annet ønsket tydelige råd fra helsemyndighetene knyttet til planlegging og gjennomføring av idrettsarrangementer. Folkehelseinstituttet har etablert en temaside for arrangement, og siden er oppdatert med nyttig informasjon knyttet til planlegging, risikovurdering, organisering og hygienetiltak. Lenke til temasiden finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Norges idrettsforbund har også sendt ut tilsvarende info til idrettslag.

Les mer om NIFs råd her. 

Olympiatoppen: https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9880.html

Dagens situasjon med Koronaviruset endrer seg fra dag til dag, og vi ber alle som skal spille kamper ta noen forholdsregler: (se hygieneplakat)

For øvrig anbefaler vi alle å forholde seg til disse forebyggende rådene:

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig
  • Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer)
  • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk

For spørsmål vennligst kontakt NVBF på:

[email protected]

Sportsjef Matt  van Wezel (+47 90 52 46 99)
Generalsekretær Kristian Gjerstadberget (95 97 01 97)

 

FIVB har avlyst 3 turneringer slik de var planlagt pga koronaviruset:

https://www.fivb.com/en/about/news/siming-beach-volleyball-world-tour-event-cancelled?id=90560

http://worldtour.2020.fivb.com/en/news/fivb-beach-volleyball-event-in-yangzhou-postponed?id=90525

http://worldtour.2020.fivb.com/en/news/fivb-beach-volleyball-event-in-iran-postponed?id=90556

 

Fakta, råd og informasjon til befolkningen fra FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

UDs reiseinformasjon:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

UDs reiseinformasjon Kina:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_kina/id2414833/

 

Norske myndigheter:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronaviruset-og-norske-myndigheters-arbeid/id2688304/

Start typing and press Enter to search