I forbindelse med årsslutt minner vi om et par ting som er viktig med tanke på innsending av reiseregninger, honorar og tilgodehavende, det være seg kurslærere, dommere, trenere, ansatte, klubber, tillitsvalgte som ikke har sendt inn utlegg, tilskudd, arrangørhonorar og/eller tilgodehavende for 2023:

Det er svært viktig at alle utlegg, tilskudd og reiseregninger som gjelder for 2023 også blir levert i 2023 Alle reiseregninger, utgiftsrefusjoner og honorar må nå sendes inn elektronisk, sammen med kopi eller scannede versjoner av kvitteringer. Dette gjøres via Visma Expense – et online verktøy som det nå er obligatorisk å bruke til utgiftsrefusjoner, honorarer og reiseregninger. For å få tilgang til Visma Expense må du først registreres som visma bruker i vårt lønnssystem. Noe behandlingstid må påregnes for å få bruker.

Idrettens Regnskapskontor har siste ekstrakjøring på lønn/honorar 29.12.23. og det betyr at din innsending for 2023 må være godkjent før dette, derfor setter NVBF frist for innsending av reiseregninger, honorar og utlegg til

22. desember 2023.

Om faktura for kontingent
Vi gjør også oppmerksom på at det fortsatt er flere ubetalte fakturaer i vårt system, både hos klubber og enkeltpersoner. Idrettens regnskapskontor har sendt ut purringer, og vi ber alle betale til forfall. Om klubben mener at faktura som purres på er betalt ber vi om å få tilsendt mail til [email protected] ) med betalingsbekreftelse fra bank. Dersom fakturaer blir betalt inn uten kidnummer blir ikke betalingen automatisk registrert i systemet.

Om tilskudd/arrangørhonorar til klubber
Klubber som har fått tildelt tilskudd eller skal ha arrangørhonorar/andel av påmeldinger for aktivitet i 2023 må sende dette inn i løpet av 2023. Faktura som kommer inn i 2024 og som tilhører 2023 vil bli avvist. Frist for innsending 31.12.2023

Om faktura som skal til NVBF
NVBF mottar ikke faktura pr. post eller til [email protected] eller til ansattes e-post.
Følgende må benyttes:

Enten i EHF til org nr. 970275347 eller som pfd til [email protected]

Start typing and press Enter to search