Fredag 27.08 inviterte Skjeberg Volleyballklubb til første prøvetrening med både sittevolleyball og diamantvolleyball  i Sandbakkenhallen. NVBF var invitert og hadde med seg flinke instruktører fra Koll IL Paravolley og Stovner Sportsklubb for å instruere i sittevolleyball og diamantvolleyball.

To nye og ulike volleyballkonsepter

Skjeberg VBK er opptatt at diamantvolleyball og sittevolleyball blir to ulike konsepter og har derfor satt av to baner med ulike instruktører som kjører treninger samtidig hver fredag. Klubbens leder, Bente Gamst Hornnæs, forteller at det er mange viktige årsaker for at klubben ønsker å satsning på dette. Blant annet mener de at flere personer med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til å delta i fysisk aktivitet som fremmer idrettsglede, mestringsfølelse, aktivitetsglede og helse. De er den eneste klubben i Glomma-regionen som tilbyr paravolleyball, og de håper derfor at også nabokommunene ønsker å delta på trening i Skjeberg. De ønsker å være med på å skape en trygg og tilrettelagt møteplass der utøverne kan stifte nye bekjentskap og oppleve mestringsfølelse ved å være i aktivitet sammen med andre.

Sittevolleyball

Skjeberg er opptatt av å mikse personer bevegelseshemming og funksjonsfriske på samme lag. Ved at alle sitter på bakken stiller alle likt uavhengig av fysiske forutsetninger. Dette inkluderingspotensialet er unikt for sporten. I Norge kan alle være med på treninger og turneringer uansett funksjonsnivå. Det kreves ingen spesielle hjelpemidler utover nett og ball,  du må kunne sitte på gulvet uten støtte. Det betyr at det er en fin integreringsarena som både er enkel å tilrettelegge for utøvere med og uten funksjonsnedsettelser.

Diamantvolleyball

Slik som i minivolleyball, er diamantvolleyball banen mindre og nivået blir basert på utøvernes ferdigheter. På hvert lag er det færre spillere slik at hver utøver får spille ballen oftere. Her benyttes mykere baller som kalles minivolleyballer eller ballonger og det er tillatt at utøverne tar i mot og kaster ballen i stedet for volleyslag. Utøverne har gjerne med seg familiemedlemmer eller ledsagere som kan bli med å spille diamantvolleyball på treningen.

Start typing and press Enter to search