Norges Idrettsforbund har kommet med oppdatert informasjon om gjennomføring av årsmøtet i klubb 2021. Den lyder som følger:

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

 

NIF har opprettet en egen side med spørsmål og svar om årsmøtet. Den finne her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/

Start typing and press Enter to search