TO NYE VOLLEYBALLTILBUD FOR BÅDE PERSONER MED PSYKISK OG FYSISK FUNKSJONSHEMMING

Skjeberg VBK ønsker å starte opp med Paravolleyball høsten 2021. I dette ligger tilbud om å spille volleyball for personer med psykisk funksjonshemming og personer med fysisk funksjonshemming, gjerne sammen med personer uten funksjonshemminger. Paravolleyball for personer med psykisk funksjonshemming kalles Diamantvolleyball og paravolleyball for personer med fysisk funksjonshemming kalles Sittevolleyball.

Skjeberg VBK arrangerer en Kick off trening med tanke på oppstart av Diamantvolleyball og Sittevolleyball fredag 27.08.2021 kl.17.30-18.30, se vedlagte brosjyre Paravolley – Skjeberg VBK 2021. Da får klubben besøk av representanter fra Norges Volleyballforbund som har bred erfaring innenfor disse idrettsgenrene:

Bastiaan Burgering, Sittevolleyball Koll IL Paravolley

John Walstad, diamantvolleyball Stovner Sportsklubb

Les mer om prøvetreningene på nettsiden til Skjeberg VBK her.

Kontaktperson: Bente Gamst Hornnæs, tlf. 99593264, [email protected]

Start typing and press Enter to search

Foto: Alf Ove Hansen/ SCANPIX