Mizunoliga og 1.divisjon har i 2 sesonger hatt en forsøksordning som omfattet både ball i taket og en justert oppvarmingsprosedyre. Ordningen er blitt evaluert og det som gjelder fra og med sesongen 2022-2023 er klart.

Tidligere har man informert om at ball i taket innføres for alle våre serier og aktiviteter. En presisering om hvordan denne skal praktiseres og bedømmes er utarbeidet. Tilbakemeldinger tilsier at dette tiltaket fungerer godt og at spillere og publikum syns det er spennende med dette.

Når det gjelder oppvarmingsprosedyre har det vært mindre klarhet i hva som er gjeldende. Administrasjonen vil med denne nyhet fastsette hva som er gjeldende for nasjonale seriene. For alle andre serier og aktiviteter er det ingen endring fra tidligere oppvarmingsprosedyrer.

I nasjonale seriene:
(1) Det tillates serveoppvarming for begge lag i 10 minutter før myntoppkast. Denne oppvarming er styrt av dommerne.
(2) Oppvarming fra og med myntoppkast følger det internasjonale prosedyre.
(3) Det er tillatt med oppvarming med baller både under time-out og mellom settene. Mellom settene kan man slå på nett men da uten at denne forstyrrer prosessen til start av nytt sett.

Det finnes et dokument som beskriver oppvarmingsprosedyre på volleyball.no.

Til slutt vil vi presisere at det er lov for lag, uansett nivå, å varme opp med uttøying, lett jogging og andre former for oppvarming uten ball mens kamper foregår i hallen. Denne oppvarming skal være godt plassert utenfor frisonen og ikke være til hinder for det som skjer på banen. Dommerne skal tillate denne oppvarming under de forutsetningene nevnt tidligere.

Med ønsker om mange gode kamper og en flott sesong!

Start typing and press Enter to search