Trening gjenopptas.

Regjeringen la i dag frem oppdaterte tiltak for videre håndtering av koronapandemien. I deres redegjørelse står det «Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes».

Det betyr at NVBFs klubber kan gå i gang igjen med trening for barn og unge under 20 år fra og med onsdag 20. januar.

Dette så lenge lokale retningslinjer også tilsier at idrettslagene kan begynne å trene. NVBF håper kommunene følger de nasjonale anbefalingene for å kunne prioritere aktivitet for barn og unge. Klubbene må undersøke sine lokale forhold før de begynner å planlegge trening.

For utøvere over 20 år gjelder fortsatt anbefalingen om ikke å drive aktivitet innendørs, som vi ber alle våre medlemmer om å overholde. Det er derimot åpnet for mer utendørs aktivitet, slik at for eksempel snøvolleyball kan være et spennende alternativ nå som mange steder i landet har fått snø.

 

Stans i Mizunoligaen.

NVBF tar regjeringens og NIF sin anbefaling til etterretning og utsetter alt seriespill i våre øverste divisjoner de neste to ukene, fra og med 20. januar til og med 3. februar. NVBF kommer tilbake med nye tidspunkter for kampene så snart de blir satt.

Trening for disse lagene går fortsatt som før.

 

For mer informasjon, se pressemeldingen fra NIF og regjeringens redegjørelse.

Start typing and press Enter to search