«NVBF vil» er en langtidsplan for norsk volleyball 2020-2024.

«NVBF skal» er et planverk med styringsmål for satsingsområdene i Idretten vil!

Alle Særforbund er bedt om å følge oppbyggingen til Norges Idrettsforbunds nye strategidokument, «Idretten vil». Den forenkling og endring, fra Idrettens Politiske Dokument, til «Idretten vil» er basert på ønske om større og tydeligere målbarhet og bedre muligheter for rapportering på måloppnåelse.

Forbundsstyret ser det som nødvendig og riktig å følge NIFs mal og etablere/vedta noen få prioriterte strategiske satsingsområder og 3 mål innenfor hvert område. Forbundsstyret ønsker å sende ut «NVBF vil» på høring i Organisasjonen, og frist for tilbakemelding er satt til 24. april. Vi anbefaler at klubbene behandler dette i styret og sender sine svar inn på vegne av klubben. Det vil også bli gitt anledning for enkeltpersoner, som er medlem i en klubb, til å sende inn sine innspill. På grunn av koronasituasjonen bør styret sette opp et videomøte slik at kan man gå gjennom dette i fellesskap. Det tar ikke så lang tid og vi håper dere vil engasjere dere i overordnede strategier. Erfaringsmessig vet vi at det kan være en utfordring at alt må med i en plan, og at detaljfokus dominerer. Målet nå er å se på et overordnet strategisk perspektiv, et retningsgivende planverk for Volleyballforbundet.

Start typing and press Enter to search