Paravolleyball på idrettsdag for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser

19. oktober arrangerte Viken Idrettskrets en paraidrettsdag på Nes Arena, Hvam. Dette var en idrettsdag der 194 barn og unge fikk prøve mange ulike idretter etter sine behov og ferdigheter. Målgruppa var elever med nedsatt funksjonsevne i barne-, ungdoms- og videregående skoler med bevegelse-, utviklings-, syn og/eller hørselshemmede. Det var rekordmange deltakere, men med hjelp av dyktige idrettselever på Hvam VGS ble det en fin dag med mye volleyballglede.

Start typing and press Enter to search