Hurdal Idrettsleir

Viken idrettskrets i samarbeid med Norges idrettsforbund og særforbund inviterte for 20. gang utviklingshemmede barn og ungdom med til tilrettelagt idrettsleir med fokus på idrett, aktivitet og mestring. Idrettsleiren ble holdt 5-10. august på Hurdal Syn- og Mestringssenter for utviklingshemmede. Her fikk deltakerne mulighet til å prøve ut mange forskjellige aktiviteter og være sammen med gamle og nye venner. I år var det 63 deltakere pluss deres ledsagere. Mandag 8. august var NVBF invitert til å holde økter med DiamantVolley på Hurdal Idrettsleir.

Sportsskolen Kalnes

Sportsskolen Kalnes ble arrangert i samarbeid med Kalnes vgs, NAV hjelpemiddelsentral og Norges idrettsforbund 8-10- august. Sportsskolen er en arena hvor barn og unge kan få prøve de idretter som finnes i sitt område, på en trygg og tilpasset måte. Idrettene tilpasses den enkelte slik at opplevelsen med idrett kan være positivitet og mestringsfylt. 9. august var NVBF på Sportsskolen Kalnes og holdt økter med DiamantVolley.

Start typing and press Enter to search