I januar 2022 åpner Trøndelag idrettskrets Norges første Paraidrettssenter i

Trondheim. Senteret skal bidra til at flere barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse får mulighet til å delta i idrett gjennom å senke terskelen for utprøving av idretter, samle utprøvingen på et sted, følge tett opp deltakere fra utprøving og inn i idrettslagene og heve kompetansen om paraidrett og tilrettelegging i idrettslag, i skolen og blant faggrupper i det offentlige og i det private som jobber til daglig med målgruppene.

Norges Volleyballforbund er invitert til Trondheim 18. november for å ha kurs og praksis i tilrettelegging av volleyball. Paraidrettssenteret i Trøndelag, som åpner i Trondheim i januar/februar i 2022, vil også være representert på kurset slik at de er klare til å ha sittevolleyball og diamantvolleyball som to av rundt 15 paraidretter som kan prøves ut på senteret.

Volleyballvariantene som skal prøves ut på dette kurset er diamantvolleyball og sittevolleyball der målgruppen er personer med utviklingshemming og bevegelseshemming.

Kurset passer til ansatte i helsesektoren, studenter som studerer helserelaterte studieprogram, kroppsøvingslærere, ressurspersoner fra volleyballklubber og pårørende/ledsagere til en person med utviklingshemming/bevegelseshemming eller om du rett og slett er veldig interessert i tilrettelegging i idrett og har lyst til å lære noe nytt.

Kurset er gratis og vi håper at så mange som mulig ønsker å delta!

Link til påmelding finner du HER!

Vi gleder oss!
Vennlig hilsen Paraidrettssenteret i Trøndelag og NVBF

Start typing and press Enter to search