Økt satsning på volleyball for alle

Forbundsstyret vedtok 28. februar 2022 å støtte innstillingen om å fullverdig integrere paravolleyball på lik linje med tradisjonellvolleyball gjennom prosjektet «En idrett – like muligheter». NVBFs strategiplan «En idrett, likemuligheter» ble fremlagt og vedtatt på Volleyballtinget 11. juni 2022 som et vedlegg til Handlingsplanen 2020-2024 NVBF vil. Dette betyr økt satsning på volleyball for alle.

Vil du tilby volleyball for alle?

Det har vært et bra år for parautøvere i norsk volleyball. Det har i løpet av dette året startet opp 9 klubber som har ukentlige treninger med DiamantVolley og det er til sammen 7 klubber som tilbyr sittevolleyball. NVBF er stolte over at så mange nye klubber vil bidra til volleyball for alle, men vi ønsker selvfølgelig å ha med enda flere.

Anders Mol og Christian Sørum har stor suksess i sandvolleyball og er store forbilder for hele Norge. NVBF ønsker å bidra til at også parautøvere skal få muligheten til å spille sandvolleyball og konkurrere på nasjonale og internasjonale arrangementer.  Vi ønsker derfor at du/dere skal ta kontakt med NVBF dersom din klubb ønsker å høre mer om beach paravolleyball eller lurer på hvordan NVBF kan bidra til å hjelpe dere i gang med en av paravolleyball variantene. Vi er klare til å gjøre alt vi kan for at alle skal ha mulighet til å ha like stor glede av volleyball som vi har!

Lurer du på hvordan vi har jobbet med paravolleyball de siste 12 månedene? Her er en liten oppsummering:

 • 9 klubber tilbyr ukentlige treninger med DiamantVolley og 7  klubber tilbyr sittevolleyball
 • 9 klubber starter opp med paravolleyball høsten 2022, mens flere vurderer senere oppstart
 • 39 paraidrettsdager er gjennomført og 13 er planlagt
 • 86 klubbmøter er gjennomført
 • 6 forskjellige helsesportssenter er besøkt, noen flere ganger
 • 9 høyskoler, universitet og folkehøyskoler er besøkt, 4 er planlagt
 • 15 klubber har søkt og fått utviklingsmidler til paravolleyball
 • 11 klubber har søkt og fått utstyr til paravolleyball
 • 6 turneringer og fellestreninger er gjennomført med sittevolleyball, 3 er planlagt
 • 4 webinar og seminar er arrangert med paravolleyball som tema
 • 73 nyheter er skrevet om paravolleyball

Vi gleder oss til at paravolleyball skal fortsette å blomstre til høsten!

Start typing and press Enter to search