Protokoll for sesongen 2020-21 er oppdatert på viktige områder som kampavvikling og kurs. Protokollen tar høyde for ulike situasjoner som kan oppstå i aktiviteten vår, og det beskrives hvilke  unntak fra regelverket som gjøres for å kunne gjennomføre mest mulig planlagt aktivitet på en trygg måte.

Siden mars har NVBF regelmessig oppdatert innhold i koronavettregler og protokoll for hvordan klubber og spillere kan drive med aktivitet. Innholdet har vært i tråd med retningslinjene fra FHI, regjeringen og NIF. Volleyball betraktes som «ikke kontaktidrett», og det betyr at som særforbund kan NVBF utvikle egne retningslinjer som godkjennes av NIF. Disse gjelder for alle aktiviteter som drives i forbundets regi; både trening, kurs, samlinger, utviklingstiltak, og nå kampavvikling.

Fredag 18.september ble Protokoll trening, kamp, arrangement oppdatert. Innholdet setter premissene for all aktivitet som drives sesongen 2020-2021. Dette er et «levende og dynamisk» dokument som oppdateres regelmessig ved behov. Det som er nytt er markert i grønt, og lesere vil se en god del nytt fra forrige utgave. Denne gang er det lagt til viktige punkter som Fair Play-prinsippet, kurs, samlinger, muligheter for refusjon, og justeringer ift. kampavvikling.

Vi håper at alle våre medlemmer vil sette seg godt inn i innholdet slik at alle er best mulig forberedt for tiden som kommer. Sammen skal vi takle de utfordringene som kommer i en tid preget av mye usikkerhet og søken etter noe som gir trygghet. Som verdiene våre sier, så skal årets sesong preges av Begeistring – Respekt – Inkludering – Pågangsmot – Stolthet – FairPlay

Vi ønsker alle lykke til med det de driver med av trening, kurs, samling, utvikling og kamper!

Start typing and press Enter to search

Anders og Christian vant EM gull i Jurmala