Regjeringa innførte nye smitteverntiltak som gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltaka skal vurderast på nytt i starten av februar.  Dette påverkar aktiviteten til NVBF og medfører difor til desse endringane.

Konkurranse

 • I Elite og 1. divisjon vil kampane gå som normalt.
  Antal publikum på kamp er maksimalt 30 personar utan faste tilviste sitteplassar og 200 personer ved bruk av slike sitteplassar.
 • Lågare divisjonar kan ikkje gjennomføre kampar, og desse kampane blir då utsett.
 • Det vil ikkje bli gjennomført turneringar og cupar.
 • Unge under 20 år kan spele kampar. Ein vil då spele enkeltkampar, og maksimalt 30 spelarar kan delta på ei speleflate ( ei volleyballbane). Arrangementet kan bestå av maksimalt 3 lag.

Utsetjing av arrangement

 • Regionsmeisterskap U15/17/19 som skulle gjennomførast i januar, blir utsett. NVBF vil komme tilbake til korleis dette eventuelt vil bli organisert i starten av februar.
 • Tidspunkt for NM Regionlag, MVGS og cupfinalene vil vi komme tilbake til i begynnelsen av februar.

Trening

 • Elite og 1. divisjon kan gjennomføre trening som normalt.
 • Vaksne over 20 år kan trene volleyball innandørs i denne perioden, men må halde 1 meters avstand. Dette er mogleg gjennom riktig val av øvingar. Maks 20 spelarar.
 • Barn og unge kan trene volleyball med gruppestorleik på omtrent 20 spelarar
 • Det kan vere fleire treningsgrupper i ein hall. Gruppene skal vere adskilt ved til dømes skiljevegg eller ei ledig bane i midten.

 

Les meir om dei Nasjonale tiltak

Utklipp frå dei nasjonale tiltaka:

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

 

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search