Regjeringa innførte nye smitteverntiltak som gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltaka skal vurderast på nytt i starten av februar.  Dette påverkar aktiviteten til NVBF og medfører difor til desse endringane.

Konkurranse

 • I Elite og 1. divisjon vil kampane gå som normalt.
  Antal publikum på kamp er maksimalt 30 personar utan faste tilviste sitteplassar og 200 personer ved bruk av slike sitteplassar.
 • Lågare divisjonar kan ikkje gjennomføre kampar, og desse kampane blir då utsett.
 • Det vil ikkje bli gjennomført turneringar og cupar.
 • Unge under 20 år kan spele kampar. Ein vil då spele enkeltkampar, og maksimalt 30 spelarar kan delta på ei speleflate ( ei volleyballbane). Arrangementet kan bestå av maksimalt 3 lag.

Utsetjing av arrangement

 • Regionsmeisterskap U15/17/19 som skulle gjennomførast i januar, blir utsett. NVBF vil komme tilbake til korleis dette eventuelt vil bli organisert i starten av februar.
 • Tidspunkt for NM Regionlag, MVGS og cupfinalene vil vi komme tilbake til i begynnelsen av februar.

Trening

 • Elite og 1. divisjon kan gjennomføre trening som normalt.
 • Vaksne over 20 år kan trene volleyball innandørs i denne perioden, men må halde 1 meters avstand. Dette er mogleg gjennom riktig val av øvingar. Maks 20 spelarar.
 • Barn og unge kan trene volleyball med gruppestorleik på omtrent 20 spelarar
 • Det kan vere fleire treningsgrupper i ein hall. Gruppene skal vere adskilt ved til dømes skiljevegg eller ei ledig bane i midten.

 

Les meir om dei Nasjonale tiltak

Utklipp frå dei nasjonale tiltaka:

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

 

Start typing and press Enter to search