Foto: Tomm Hansen

VI ER FORTSATT I EN PANDEMI

NVBF ser at volleyballsesongen 2021-22 også er preget av korona. Klubber sliter med mange plutselige forfall, og det er utfordrende å planlegge for god kampavvikling på alle nivå. Det kan oppstå uventede situasjoner, og det er viktig å være løsningsorienterte og ha fokus på fair play. For å sette aktivitet i høysetet, der målet er å gjennomføre så mange kamper som mulig, velger NVBF å myke opp visse deler av reglementene våre.  I det følgende kan du se hvilke midlertidige endringer NVBF innfører fra og med 1. desember 2021. 

MIZUNOLIGAEN OG 1. DIVISJON

Midlertidig endring fra reglementet:

 • Alle lag i eliteserien og 1.divisjon skal møte til kamp med minimum sju (7) spillere inklusiv libero(er).

Presisering: Dette betyr at så lenge en har sju tilgjengelige spillere, uavhengig av posisjon, skal kampen gjennomføres. Om en starter med sju spillere og en blir skada, kan libero gjøres om til vanlig spiller.

LAVERE DIVISJONER

Midlertidig endring fra reglementet:

 • Dersom et lag kan stille til start med 5 spillere i 2. div (samt 3. og 4. div i Øst), og 4 spillere i 3. div ( 5. div Øst), skal kampen gjennomføres som normalt.
 • En libero kan gjøres om til vanlig spiller i tilfeller der laget startet kampen med 7 spillere og en blir skadet.

I henhold til reglementet er det tillatt å låne inntil to spillere fra nærmeste lag i divisjonen over eller under. Dersom lag har behov for å låne spillere utover dette, skal forespørsel sendes til [email protected].

ALDERSBESTEMTE TURNERINGER

Midlertidig endring fra reglementet:

 • Lag kan stille med minimum 4 spillere i ungdomsrunder og minimum 2 spillere i miniturneringar. I minirunder kan et lag som kun har en spiller, låne spillere fra andre lag som har pause.
 • Dersom en klubb har meldt på flere lag til en US-runde, kan en vurdere om spillere kan få vandre mellom lagene for å stille med nok spillere. Igjen må vi vise til Fair Play. Dette skal selvsagt ikke være en fordel.
 • Lag kan stille med minimum 5 spillere til RM.

HVA SKJER OM LAGET IKKE KAN STILLE TIL KAMP, GITT RETNINGSLINJENE OVER?

 • Dersom laget ikke kan stille til kamp med det antall spillere som trengs (i henhold til retningslinjer over), vil kampen, om mulig, bli omberammet til et nytt tidspunkt.
 • Dersom laget som ikke kan stille til kamp, melder fra om dette mindre enn 24 timer før kampstart, vil laget tape kampen på walkover uten sanksjoner.
 • Ved omberamming som følge av sykdom, slipper klubben å betale omberammingsgebyr.
 • Dersom sykdom gjør at endring i kampprogram er nødvendig, skal laget primært søke om å utsette kampen, og nytt kamptidpunkt skal berammes. Dersom det ikke lar seg gjøre å utsette kampen, blir det gitt walkover uten sanksjoner.
 • For lag som er påmeldt til turneringsspill, og som trekker laget som følge av sykdom, blir det ikke gitt noen form for sanksjon.
 • Dersom et lag ikke kan stille til en serieturneringshelg (med 3-8 lag involvert), vil de resterende kamp(er) som hovedregel gå som oppsatt. Klubbene kan også bli enige om å spille i treningstid, dersom dette er praktisk.

 

For spørsmål utover dette, kontakt [email protected]

 

 

 

Start typing and press Enter to search