I mai og juni 2020 ble det en gjennomført en 2 dagers digital samling med våre Trenerutviklere, tidligere beskrevet som Kursinstruktører. Koronasituasjonen gjorde forberedelsene og gjennomføringen litt annerledes enn planlagt, så det ble digitalt istedenfor samling på ett sted. Alt i alt en meget god løsning, som det kom flere meget positive tilbakemeldinger på.

«Dette var inspirerende for meg som har vært litt i utkanten av trenerfelleskapet i det siste 2 år pga studie.  Bare at vi har hatt denne samling over internett har vært veldig oppmuntrende for meg. Jeg føler at jeg er «en del av noe større.»»

Det ble sendt ut invitasjon til alle TU som har svart på høring i januar at de ønsker å holde kurs også i kommende sesong og det var hele 10 deltakere på samlingen. Alle fikk en føroppgave som skulle besvares og sendes inn til ansvarlig for samlingen, Jon Grydeland, leder i NVBF sitt fagutvalg for Trenerløypen. For en gjeng med kompetente volleyballentusiastiske mennesker vi har. Kveldene ble både kjekk, motiverende og ikke minst inspirerende.

Samling #01 startet med en presentasjonsrunde og så litt informasjon både om trenerløypen, nytt som kommer høsten 2021 og kort om NVBF (administrasjonen og endringer i organisasjonen). Hovedfokus på dialog og diskusjon i grupper med vide tema som

  • Når er volleyball/Sandvolleyball på sitt beste
  • Hva må vi sikre at våre trener deltakere etter endt kurs KAN og ikke bare vet.

I samling #02 ble det mindre grupper og mer tid til refleksjon og diskusjon rundt Trener 1 kurs, målet for hver deltaker og oppfølging av våre nye trenere i etterkant av kursgjennomføringen i tillegg til egen rolle som trenerutvikler.

Her kommer en tilbakemelding vi fikk fra en av våre meget erfarne trenerutviklere.

«Jeg setter pris på å få være med å videreutvikle trenerutdanningen og ikke minst er det bra å få snakket med andre som er kursholdere for å få innspill, nye ideer og også bekreftelse på at noe av det vi gjør faktisk fungerer.»

NVBF sin avdeling Utvikling og Kompetanse har flere mandat og her er to av dem som gjelder arbeidet med å følge opp og få flere kompetente Trenerutviklere, samt arbeide videre med trenerløypen.

  • Avdelingen skal til enhver tid fremme kompetanse og faglige vurderinger som nøkkelen til å nå NVBFs hovedmål.
  • Utarbeide og tilby kompetansehevende og utviklingsmessige tiltak for hele organisasjonen basert på funn i analysen.

Tusen takk til alle trenerutviklere for at dere satt av tid til å delta, for deres engasjement og ønsker om å utvikle volleyball Norge videre. Dere er vår viktigste resurs for å gi nye trenere en god start på deres trenerkarriere, danne nettverk og få enda flere til å gå på kurs.

Tusen takk til Jon Grydeland og Peter Jørgensen, begge i fagutvalget, for nyttige dager og vel gjennomføring av samlingene, samt Arvid Wigestrand for hjelp under gruppearbeid og evaluering i etterkant.

PS!. Det var ikke så spennende med en «screen shoot» fra samlingen, derfor ble det bilder som er tatt fra tidligere samlinger med trenerutviklere (2014 og 2015) og trenerkurs (2018 og 2019).

Start typing and press Enter to search