Onsdag 1. september ble PARAdis arrangert under aktivCampus-uka i Trondheim. Det overordnede målet var å sette fokus på fysisk og psykisk helse gjennom et gratis arrangement med lavterskel aktivitet for både studenter og ikke-studenter. NTNUI ønsker å utvide tilbudet slik at alle skal få kunne drive med fysisk aktivitet uansett om man er funksjonsfrisk eller har en funksjonsnedsettelse. I denne sammenhengen var Norges Volleyballforbund invitert for å arrangere sittevolleyballøkter og vise at alle uansett funksjonsnivå kan spille sittevolleyball.

SITTEVOLLEYBALL SOM NYTT KLUBBTILBUD

PARADIS ble NTNUI Volleyball sin kick-start på sittevolleyball som volleyballtilbud i klubben. I samarbeid med NTNUI Paraidrett arrangerer klubben første sittevolleyballtrening onsdag 15. september på Idrettsbygget Gløshaugen fra 21:30-23:00. Her inviteres alle med på trening uansett om man er en erfaren volleyballutøver som ønsker å utvikle sine ferdigheter, har en idrettsskade som hindrer man kan spille stående, har en fysisk funksjonsnedsettelse eller  at man rett og slett syns det høres spennende ut å spille volleyball sittende og ønsker å delta på treningene.

Start typing and press Enter to search