Sittevolleyball for alle

I løpet av den siste uka har NVBF vært til stede på to arrangementer i regi av Sunnaas stiftelsen  pluss et fast månedlig besøk på sykehuset der vi har hatt stand og sittevolleyballøkter.

Camp Spinal er for personer med en ervervet ryggmargsskade – komplett eller inkomplett. Personer med gangfunksjon er også hjertelig velkommen. På Camp Spinal Sommer møter deltakerne andre med liknende utfordringer som seg selv. Deltakerne få tips og råd av mentorer som selv har en ryggmargsskade. Målet er at deltakerne skal sitte igjen med flere gode verktøy for å mestre din nye livssituasjon. Idrett og aktivitet brukes som et av flere virkemidler til å oppnå dette. Flere særforbund i tillegg til Norges Volleyballforbund holdt aktivitet for utøverne på Camp Spinal. Her viste vi  hvordan med enkle tilpasninger kan tilrettelegge for at alle kan bli med. Det ble en fin dag på Norges Idrettshøyskole sammen med deltakerne på Camp Spinal.

Sunnaaslekene arrangeres årlig på Berger Stadion, Nesodden. Her får pasienter på Sunnaas Sykehus konkurrere i mange ulike idretter i regi av særforbund og idrettslag. I år skulle lekene egentlig avvikles på Berger stadion, men på grunn av dårlig vær ble de flyttet til Sunnaas sykehus. Det medførte at lekene ble noe redusert, men til tross for det var det en opplevelse å være med.

Start typing and press Enter to search