Har klubben hatt utgifter til politivakt ved idrettsarrangement for barn og unge i 2020?

Les mer om ordningen HER.

Klikk her: Søknadsskjema politiutgifter 2020

Søknadsskjema må fylles ut og sendes [email protected]. Frist: 10. mars 2020. NB! Kopi av betalte fakturaer (også bekreftelse på betaling) må vedlegges søknaden.

Start typing and press Enter to search