Har klubben hatt utgifter til politivakt ved idrettsarrangement for barn og unge i 2020?

Les mer om ordningen HER.

Klikk her: Søknadsskjema politiutgifter 2020

Søknadsskjema må fylles ut og sendes kompetanse@volleyball.no. Frist: 10. mars 2020. NB! Kopi av betalte fakturaer (også bekreftelse på betaling) må vedlegges søknaden.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search