Nå kan klubben din søke midler til tiltak som skal stimulere til vekst, utvikling og aktivitetsskaping i regionene.

Ved overgang til konsernkontosystem ble regionenes økonomi samlet, og egenkapitalen overført til Norges Volleyballforbunds sentrale konto. På NVBF’s forbundsting november 2020 ble det vedtatt at regionenes egenkapital skal benyttes over en 4-års periode til tiltak som stimulerer til vekst, utvikling og aktivitet i klubbene. Initiativet til tiltakene kan tas av enkeltklubber, samarbeid på tvers av klubber eller av regionalt styre.

Ordningen med tiltaksmidler er søknadsbasert og interesserte klubber søker regionen innen gitt frist. Regionene ønsker at flest mulig skal få dra nytte av midlene, og ønsker å spre midler og tiltak mest mulig. Klubber kan gjerne gå sammen om samarbeidstiltak. Tildeling av midler gjøres av regionalt styre i samarbeid med NVBF’s administrasjon.

Les mer og søk her: https://volleyball.no/soknadsportal-egenkapital/

Start typing and press Enter to search