Er dato for årsmøte enda ikke på plass? Lurer du på hva styret må gjøre i forbindelse med årsmøte? Fortvil ikke.

Vi holder «Åpen time» den 14. mars fra kl 19.00 – 21.00. Da kan du chatte med oss live på volleyball.no om små og store spørsmål i forbindelse med gjennomføring av årsmøte. Årsmøte skal gjennomføres før utgangen av mars og vi bidrar med vår kompetanse slik at din klubb får gjennomført dette lovpålagte møte.

 

Hvis styret enda ikke har startet planleggingen av årsmøte er det nå på tide. Styret må senest i løpet av februar:

  1. Fastsette en dato og finne et møterom (eks. klubbhus, kantine, møterom) der medlemmene kan møtes. Årsmøtet innkalles av idrettslagets styre med den fristen som fremgår av idrettslagets egen lov og som minst må være én måned. Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned. NIF har utarbeidet forslag til innkalling som kan benyttes. Denne finnes her: Innkalling
  2. Innkallingen skal sendes enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller offentliggjøres på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.
  3. Det anbefales også at styret kontakter valgkomiteen og informerer om dato for årsmøte og utsending av sakspapirer slik at komiteen kjenner de ulike fristene.

 

Videre skal styre blant annet behandle innkomne saker, presentere eventuelle egne saker, vedta regnskapet og utarbeide budsjett. NIF har utarbeidet en utfyllende nettside om gjennomføring av årsmøte. Den finnes her: Årsmøte


Vi ønsker alle klubber lykke til med årsmøte 2019 og ser frem til vår åpne time den 14. mars!

 

Start typing and press Enter to search

2019-nmr-daginge-5