Publisert 10. mars kl 22:15

På bakgrunn av situasjonen rundt korona-viruset har NIF i dag avholdt møte med særforbundene.

Hovedbudskap fra NIF:

Norges idrettsforbund tar situasjonen rundt korona-viruset og spredning av viruset på største alvor.

NIF er opptatt av å følge myndighetens råd ved planlegging, risikovurderinger og gode smittevernstiltak ved gjennomføring av idrettsarrangementer. Vi opplever at våre særforbund og øvrige organisasjonsledd allerede gjør en meget god jobb.

NVBF har denne uken nedsatt en beredskapsgruppe. Blant hovedoppgavene vil være:

 • Informasjonstatus
 • Kommunikasjonstiltak
 • Vurdere aktuelle innspill  og dagens situasjon
 • Gjennomgang av tiltaksplan og oppfølging av denne

Viktig melding fra Volleyballforbundet 10. mars til klubber og arrangører:

Om arrangement:

 • Norges Volleyballforbund sitt hovedfokus er å gjennomføre planlagte arrangement i tråd med myndighetenes råd.
 • Løpende oppdateringer publiseres på volleyball.no.
 • Arrangør må sørge for god informasjon til deltakende lag, berørte foreldre, dommere og andre som er tilknyttet det aktuelle arrangementet.

Hvem er ansvarlig?

 • Arrangør
 • Kommuneoverlege (førstelinjeansvarlig)
 • Helsedirektoratet (nasjonalt beslutningsorgan)

PS: Folkehelseinstituttet er rådgivende organ for besluttende organer i helsevesenet.

Likebehandling av arrangement?

Helsemyndighetenes råd og retningslinjer trumfer andre hensyn.

Norsk volleyball forholder seg til de føringene og retningslinjene som helsemyndighetene har besluttet.

Kontaktinformasjon:

Klubber/øvrige tillitsvalgte: Finn oppdatert informasjon på volleyball.no (oppdatering daglig) eller send henvendelse til [email protected]
Presse: Generalsekretær Kristian Gjerstadberget tlf. 959 70 197

Generell forebygging

 • Ha god håndhygiene og host i papirlommetørklær eller albuen.
 • Husk at hender skal vaskes i minst 30 sekunder.
 • Det er alltid lurt å bruke alkoholholdig hånddesinfeksjon når det ikke er mulig å vaske hendene.
 • Kontakt lege dersom du mistenker at du er smittet.

Tiltak som kan gjøres for å forebygge smitte:

 • Ved større arrangementer; involver kommunelegen på stedet.
 • Vurder om møter kan foregå elektronisk om det er deltakere som må komme langveis fra. Hvis ikke det er mulig, kan det utsettes?
 • De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus og/eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk må avstå fra å delta fysisk på arrangementer eller møter.
 • Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. De kan kun delta på møter via elektroniske systemer.
 • I deres egne lokaler; kvalitetssikre renholdsrutiner med renholderne på aktuelle berøringsflater.
 • Sørg for å ha Antibac i nær tilknytning til arrangementslokalene.
 • Reduserer antall berøringspunkter i forbindelse med mat og servering der dette er naturlig. Snakk med de som leverer maten hvordan dette kan gjøres i praksis. Hvis det er mulig, bestill heller tallerkenretter i stedet for buffet.
 • Stå frem som gode eksempler og etterlev god hoste- og håndhygiene.
 • Informer gjerne om de tiltakene dere har gjort i forkant av arrangementet/møtet for å vise at dere tar dette på alvor.
 • Heng opp plakater med informasjon om «Vaner som forebygger smitte».

Link til NIFs side https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

 

Start typing and press Enter to search