Situasjonen og utviklingen rundt koronautbruddet de siste dager, gjør at NVBF i dag har gjort vurderinger tilknyttet kamp- og konkurranseaktiviteten i norsk volleyball. Vi har frem til nå forholdt oss til myndighetenes overordnede informasjon, herunder NIF/OLT, UD og Folkehelseinstituttet, og vi har fulgt de råd som der er gitt knyttet til arrangementer, folkeansamlinger og reiseråd. I løpet av dagen har flere arrangement blitt avlyst som en følge av avgjørelser tatt av arrangører eller kommunelege/lokale myndigheter.

Her har vi til nå sett ulik praksis og ulike hensyn som «treffer» et arrangement eller en kampavvikling på ulike steder i landet. Vi kjenner til at det i løpet av dagen også er gjort stopp i utleie/bruk av haller med umiddelbar virkning, og det er et annet eksempel som direkte eller indirekte påvirker NVBFs kampaktivitet.

På bakgrunn av dagens situasjon, som også til tider kan være uoversiktlig, og som endres med korte tidsintervaller, har NVBF i dag besluttet at all nasjonal og regional konkurranseaktivitet avlyses i mars måned. Det samme gjelder alle planlagte kurs og klubbesøk. NVBFs vurdering er at vi anser det som sannsynlig at det kan komme flere restriksjoner, nasjonalt eller kommunalt som reelt sett vil føre til at aktiviteten ikke lar seg gjennomføre.

Når det gjelder aktiviteten som er planlagt i april, samt internasjonal aktivitet, vil vi komme tilbake til en ny vurdering på et senere tidspunkt. Fra Volleyballforbundets side er det beklagelig at en avlysning kommer, og avgjørelsen har på ingen måte vært enkel. Vi vil samtidig understreke at det overordnede hensynet til liv og helse også har vært en del av beslutningsvurderingen, der vi anser det som riktig at klubber og medlemmer ikke unødvendig utsettes for smitterisiko.

Denne avgjørelsen er basert på en totalvurdering av dagens situasjon og utvikling, samt råd som er gitt av overordnede myndigheter, og kunnskap om ulike forhold som direkte eller indirekte påvirker vår konkurranseaktivitet og mulighet for gjennomføring, sier generalsekretær Kristian Gjerstadberget.

Pressen kan kontakte generalsekretær Kristian Gjerstadberget på telefon. 959 70 197

Klubber bes følge med på volleyball.no for oppdatert informasjon og ofte stilte spørsmål i tilknytning til korona situasjonen.

Start typing and press Enter to search