Fornøyde jenter på samling i Rogaland, 5. desember!
Foto: Kirstine Garder (Regionlagstrener)

46 samlinger i 27 forskjellige haller rundt om i landet har vært gjennomført denne høsten for spilleren i alderen 13 til 15 år.

Nærmere 400 spillere i snitt deltok på de to første samlingene, som ble gjennomført i samtlige regioner. På grunn av koronarestriksjoner måtte vi dessverre utsette noen av de planlagte samlinger i desember, men disse satser vi på å få gjennomført helgen 16.-17.januar 2021 såfremt dette er mulig ihht myndighetens koronaregler.

Påmeldingslinker og informasjon om disse samlingene vil bli lagt ut på følgende side i slutten av desember:  https://volleyball.no/regionlag-samlinger-volleyball/

I Møre & Romsdal, Nord, Sogn & Fjordane, Rogaland og Agder ble samling 3 gjennomført helgen 5.-6.desember og her deltok ca. 250 spillere.

For regionlagstrenerne og NVBF har det vært veldig gøy å oppleve den store interessen for disse samlingene. I et år der mye aktivitet har stoppet opp eller har blitt avlyst er vi veldig glade for vi, tross alt, har fått gjennomført disse samlingene i løpet av høsten.

Lukkede samlinger og NM Regionlag U16 år
Etter hvert som de ulike regionene får gjennomført samling 3 vil trenerne invitere noen utvalgte spillere til 2 lukkede samlinger på nyåret. I løpet av disse samlingene vil den endelige troppen på 12 spillere, som skal representere sin region i årets NM for Regionlag, bli tatt ut.

Årets mesterskap, som opprinnelig skulle blitt arrangert 12.-14.februar, er nå utsatt til april 2021. Endelig tidspunkt for mesterskapet er ikke klart pr i dag men vil bli publisert på www.volleyball.no når dette er klart.

En stor takk til spillere, trenere, foreldre, klubber og andre som har overholdt smittevernregler, vært positive til endringer ift tid og sted og vært med på å legge til rette for at vi har kunnet gjennomføre alle disse samlingene i høst!

Start typing and press Enter to search