På Rosenborg skole i Trondheim har de hatt suksess med volleyball i skolen ved at en ivrig lærer har vist stort engasjement. Les læreren sin historie her. 

 

Mitt navn er Øyvind Dalehaug. Jeg er 36 år og er lærer ved Rosenborg Skole i Trondheim. Jeg underviser i engelsk, kroppsøving og valgfaget fysisk aktivitet og helse.

Ved Rosenborg Skole (8-10.trinn) i Trondheim har vi klart å skape en vanvittig interesse for volleyball blant en stor gruppe av elevene. Elevenes entusiasme har vel egentlig steget i takt med min egen interesse og engasjement for sporten. Etter selv å ha blitt hekta, tenkte jeg at jeg ville gå “all in” for å se om elevene kunne få oppleve samme gleden som jeg selv fikk med volleyball. Jeg tenker at det er noe unikt med volleyball som gjør den mer egnet for skolen enn mange andre idretter. For det første så starter majoriteten av elevene på tilnærmet samme ferdighetsnivå, og diverse regler og teknikk er ukjent for de fleste. I tillegg er alle spillere på banen viktige, det er vanskelig å være “ego” og det er ingen fysisk kontakt med motspillere. Det jeg ser som likevel er viktigst er den bratte læringskurven, mestringsfølelsen og den smittende gleden i laget når man scorer poeng eller redder ballen.

Etter selv å ha blitt hekta, tenkte jeg at jeg ville gå “all in” for å se om elevene kunne få oppleve samme gleden som jeg selv fikk med volleyball. Jeg tenker at det er noe unikt med volleyball som gjør den mer egnet for skolen enn mange andre idretter.

Med det som utgangspunkt har jeg i flere år hatt litt ekstra fokus på volleyball, og jeg vil si at jeg har lykkes med det fra første stund. Det var først for noen år siden at jeg skjønte hvor populært det hadde blitt da jeg i en valgfagstime (fysisk aktivitet og helse) med 10.trinn spurte elevene hva de hadde lyst til å gjøre. I en gruppe med 60 elever var det mer enn 50 som rakk opp hånda og ønsket å spille volleyball. De ville heller spille volleyball enn f.eks. fotball og basketball, de to idrettene som vanligvis skaper mest entusiasme.

I noen år nå har jeg jobbet med ideen om å opprette valgfag volleyball. Rundt nyttår delte jeg ideen med rektor og ledelsen, og nå, høsten 2021, tilbyr vi valgfag volleyball for 10.trinn. Vi tilbyr fortsatt det ordinære valgfaget, så valgfag volleyball kommer i tillegg. Jeg var litt nervøs for å se responsen fra elevene, men foreløpig er fasiten at 46 elever har valgt valgfag volleyball, mens 18 elever har valgt “vanlig” fysisk aktivitet og helse. Volleyballgruppen ble faktisk så stor at jeg må dele gruppen og ha undervisningen på to forskjellige dager.

foreløpig er fasiten at 46 elever har valgt valgfag volleyball, mens 18 elever har valgt “vanlig” fysisk aktivitet og helse

Volleyball inkluderer mange som ellers ikke ville trivdes med andre konkurranseidretter, og etter vi nå kunne tilby volleyball har flere også kommet fra valgfag som ikke har noe med fysisk aktivitet å gjøre. I tillegg opplever jeg hvert år at elever spør om det finnes volleyballklubber i Trondheim de kan starte på. Her ved Rosenborg vil jeg si at vi uten tvil bidrar til å heve volleyballinteressen i denne regionen.

Volleyball inkluderer mange som ellers ikke ville trivdes med andre konkurranseidretter

Til slutt: Det er vanskelig å komme utenom en cup jeg arrangerer hvert år på vinterstid. Cupen heter Trippelballcupen© og foregår i langfri. Her spiller klassene mot hverandre i rekkefølgen volleyball, basketball og fotball, og hele kampen (alle tre idrettene) er over på 30-40 minutter. Som spiller eller tilskuer er dette sannsynligvis deres første møte med volleyball i en kamplignende situasjon. Adrenalinet pumper og det er masse ære på spill. Det er stappfullt på tribunen, og vanvittig god stemning. Ikke minst vil jeg si at elevene holder et høyt nivå, som gjør det underholdende for tilskuerne.

 

Jeg har skyhøye forventninger til dette faget, og elevene som har valgt det. Elevene vil bli godt kjent med teknikk, regler og taktikk, men vi skal først og fremst spille masse volleyball!

 

Mvh
Øyvind Dalehaug

Rosenborg Skole

Start typing and press Enter to search