Irene Sand slutter i NVBF 31. januar 2019. Hun ble ansatt i NVBF i 2006 som regionkonsulent i Trøndelag, og hun startet opp på kontoret i Trondheim og deretter på kontoret i Steinkjer.

Volleyballforbundet benyttet anledningen under VolleyUka til å hedre Irene som en dyktig og trofast tjener og Forbundsstyret tildelte Irene NVBFs hedersmerke i gull for hennes innsats for norsk volleyball. Hun har jobbet langt utover normal arbeidstid med å få opp aktivitetstilbudet i regionen. Hun har for å nevne noe laget invitasjoner og kampoppsett, vært saksbehandler, arrangert kurs, vært kurslærer og jobbet med klubbutvikling, vært primus motor for å få opp minivolleyball, sittevolleyball, sandvolleyball og bidra til gode arrangement i regionen.

Irene gikk i bresjen for regionsammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag, og sammen med regionsstyrene gjorde hun nybrottsarbeid på dette området. Hun vervet seg også som frivillig til World Tour turneringene som gikk i Stavanger og Kristiansand. Irene er også selv spiller og har i en årrekke engasjert seg for at volleyball organiseres i gode administrative rutiner, og vi vet at hun har gitt klubbservice til klubbene i regionen, også på kveldstid og i helger. Irene har tatt godt vare på volleyballeaktiviteten i Trøndelag med sin kraft og energi, dyktighet, pågangsmot og entusiasme.

Vi i NVBFs stab har i alle år hatt Irene som en svært god kollega og hun har delt av sine erfaringer og kompetanse, også bidratt på fellesoppgaver og arrangement som en del av NVBFs gjennomføringsstab. Det har vært en glede for oss å ha Irene som en del av staben. Hun har også engasjert seg i Steinkjer Volleyballklubb, og vi er sikker på at hun fortsatt vil engasjere seg for sporten volleyball i en annen rolle, kanskje som klubbveileder en gang i fremtiden?

NVBF takker for innstasen og samarbeidet og ønsker Irene lykke til videre.

Foto: Jon Terje Fossland

Start typing and press Enter to search

2019-nmr-daginge-5