Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpner portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres. Dette er en lovpålagt oppgave som styret i klubben er ansvarlig for at blir utført.

Under samordnet søknad og rapportering telles alle medlemmer som aktivt tar del i klubben/gruppas virke. Spillere, trenere, dommere, ledere, lagledere, foreldrekontakter, kioskansvarlig, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre frivillige roller skal med. Husk også å registrere antall personer med funksjonsnedsettelse. Hvis klubben tilbyr både sandvolleyball og volleyball er det viktig at de aktive medlemmene registreres i begge grener!

Tallene som rapporteres danner grunnlaget for blant annet LAM-midler klubber mottar og det er derfor viktig at alle aktive medlemmer telles med.

På volleyball.no finnes en egen side med utfyllende informasjon: Samordnet søknad og rapportering

Rapporteringsfrist er den 30. april!

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search