Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpner portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres. Dette er en lovpålagt oppgave som styret i klubben er ansvarlig for at blir utført.

Under samordnet søknad og rapportering telles alle medlemmer som aktivt tar del i klubben/gruppas virke. Spillere, trenere, dommere, ledere, lagledere, foreldrekontakter, kioskansvarlig, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre frivillige roller skal med. Husk også å registrere antall personer med funksjonsnedsettelse. Hvis klubben tilbyr både sandvolleyball og volleyball er det viktig at de aktive medlemmene registreres i begge grener!

Tallene som rapporteres danner grunnlaget for blant annet LAM-midler klubber mottar og det er derfor viktig at alle aktive medlemmer telles med.

På volleyball.no finnes en egen side med utfyllende informasjon: Samordnet søknad og rapportering

Rapporteringsfrist er den 30. april!

Start typing and press Enter to search