Det er tid for de regionale valgmøtene.

Valgmøte Sydvest 27. april:
Se innkalling her
Kåre Mol og Bendik Huus blir med som en del av programmet og vil dele interessante perspektiv på sine erfaringer med å være trener.
Se informasjon om Kåre og Bendik her
Det blir mulighet for å møte opp fysisk i Ynglingehallen, men man kan også å delta via Microsoft Teams.
Påmelding gjøres ved å sende en e-post til: kg@volleyball.no

Valgmøte Nord 27. april:
Se innkalling her
Møtet avholdes som videomøte på Microsoft Teams.
Første del av møtet vil være et virtuelt regionmøte, med klubbrunde, info/status tiltaksmidler og behandling av terminplan 2022/2023 som hovedtema
Påmelding til regionmøte og valgmøte sendes på e-post til volleyball.regionnord@gmail.com

Se vedtekter her
Klubbene har representasjonsrett på valgmøte etter følgende skala:
– idrettslag med medlemmer fra 0 – 99 har én representant
– idrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser.

Valgmøtet skal behandle følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av to klubbmedlemmer til å undertegne protokollen
3. Valg:
a) Regionalt styre – Leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 varamedlem
b) Valgkomite – 3 medlemmer
c) Velge regionale representanter til NVBFs forbundsting
4. Forslag på endring av vedtekter for regionalt styre (valgfri sak)

Valgkomiteen har i oppgave å innstille personer til: – Utvikling og Kompetanseutvalg – Arrangements og Konkurranseutvalg Det regionale styret oppnevner kandidatene.

Her finner klubbene oversikt over innkallingene etter hvert som vi mottar innkallingen for de ulike valgmøtene: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search