Det er tid for de regionale valgmøtene.

Valgmøte Sydvest 27. april:
Se innkalling her
Kåre Mol og Bendik Huus blir med som en del av programmet og vil dele interessante perspektiv på sine erfaringer med å være trener.
Se informasjon om Kåre og Bendik her
Det blir mulighet for å møte opp fysisk i Ynglingehallen, men man kan også å delta via Microsoft Teams.
Påmelding gjøres ved å sende en e-post til: [email protected]

Valgmøte Nord 27. april:
Se innkalling her
Møtet avholdes som videomøte på Microsoft Teams.
Første del av møtet vil være et virtuelt regionmøte, med klubbrunde, info/status tiltaksmidler og behandling av terminplan 2022/2023 som hovedtema
Påmelding til regionmøte og valgmøte sendes på e-post til [email protected]

Se vedtekter her
Klubbene har representasjonsrett på valgmøte etter følgende skala:
– idrettslag med medlemmer fra 0 – 99 har én representant
– idrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser.

Valgmøtet skal behandle følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av to klubbmedlemmer til å undertegne protokollen
3. Valg:
a) Regionalt styre – Leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 varamedlem
b) Valgkomite – 3 medlemmer
c) Velge regionale representanter til NVBFs forbundsting
4. Forslag på endring av vedtekter for regionalt styre (valgfri sak)

Valgkomiteen har i oppgave å innstille personer til: – Utvikling og Kompetanseutvalg – Arrangements og Konkurranseutvalg Det regionale styret oppnevner kandidatene.

Her finner klubbene oversikt over innkallingene etter hvert som vi mottar innkallingen for de ulike valgmøtene: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/

Start typing and press Enter to search