På klubb- og trenerkonferansen 24. -25. september på Norges Idrettshøgskole holdt Antidoping Norge (ADNO) v/Thea Torvund Langeland foredrag om hva treneren kan og bør gjøre i forhold til forebygging.

Vi fikk bl.a. høre om ulike motivasjonsgrunner for bruk av doping slik som selvtillit, rus, heder og ære, kropp, skole, prestasjon, raske resultater, vinne, penger.

Konsekvensene ved bruk kan føre til og/eller påvirke til positiv dopingtest, fysiske og psykiske bivirkninger, straffesak, avhengighet, sosial fordømmelse, selvfølelse, miljø. ADNO har ulike forebyggende verktøy; REN UTØVER som kom i ny versjon i 2022, er en e-læring som passer fra 15 år og oppover, og her er det også en egen modul for trenere og ledere. RENT IDRETTSLAG er et annet verktøy som er sertifiseringsprogram for klubbstyret. Ved siden av dette holder ADNO foredrag for trenere, ledere og foreldre. NVBF er sertifisert som RENT SÆRFORBUND og forbundet har laget en handlingsplan med ulike tiltak som vi gjennomfører, eksempelvis foredrag for landslagsutøvere, kontraktsformuleringer for trenere/støtteapparat og krav til at klubbene i nasjonale serier er Rent Idrettslag. Alle som skal representere NVBF på landslagsnivå må også gjennomføre programmet Play Clean, som er FIVBs antidopingprogram.

Les mer om NVBF som Rent Særforbund her: https://volleyball.no/rent-saerforbund-og-forebyggende-arbeid-mot-doping/

Se også ADNOs sider om forebygging: https://www.antidoping.no/forebygging

 

Forbundstinget i juni 2022 vedtok følgende vedrørende ren idrett:

NVBF som organisasjon skal ta vare på utøvernes helse og synliggjøre nulltoleranse for doping. Våre aktiviteter skal preges av helse og ærlighet der vi fremstår som ren idrett hvor alle konkurrerer på like vilkår.

Mål

NVBF vil arbeide for en ren idrett ved:

  1. å øke bevisstgjøring rundt kropp, helse, ærlighet og forebyggende arbeid for utøvere på landslag, øverste nasjonale nivå og på nivå de «nest beste».
  2. at NVBFs arrangører skal synliggjøre forbundets antidopingpolicy og gjennomføre tiltak og kommunisere nulltoleranse for doping.
  3. å gjennomføre kampanjer rettet mot klubbene om Ren Utøver (play clean) og Rent Idrettslag.

Start typing and press Enter to search