UiSi rykker opp til 1. divisjon

I forbindelse med kvalifisering til 1. divisjon for menn har det kommet frem at BK Tromsø 2 benyttet ikke-spilleberettigede spillere i sine kamper. Saken har i etterkant av opprykksturneringen vært til vurdering og behandling i Administrativt konkurranseutvalg (AKU) og har videre blitt anket til Forbundsstyret for endelig beslutning. Forbundsstyret fattet endelig vedtak i saken på Forbundsstyremøte 21. mai 2024, og vedtaket er endelig.

I henhold til Reglement for senior serier anses bruk av ikke-spilleberettigede spillere som en «forseelse» og skal følgelig bøtelegges (pkt. 8.3.3). BK Tromsø idømmes en bot på kr. 1100,-. Videre vurderer FS bruken av disse ikke-spilleberettigede spillerne til å klart påvirke de spillemessige forhold (pkt. 8.3.4), og idømmer BKT 2 tap i alle sine kamper i opprykksturneringen.

Det gjøres et internt opprykk der UiSi (som kom på 3.plass i turneringen) gis den ledige plassen i 1. divisjon.

Begge klubbene er informert om avgjørelsen og arbeidet med 1.divisjon fortsetter med UiSi som det siste laget på herresiden.

Dersom man har spørsmål til saken kan disse rettes til Forbundsstyret ved President Eirik Sørdahl ([email protected]) eller Generalsekretær Guro Røen ([email protected])

Start typing and press Enter to search