NVBFs visjon “Livslang Idrettsglede” reflekterer idrettens ønske om å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og derav skape nettopp livslang idrettsglede.

Ungdom som ikke lenger ønsker å være aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

For å samle hele idretten til en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett, ble det i 2012 igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten legge til rette for at flere ungdom tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Ungdomsløftet

På ungdomsløftet.no kan man finne mange tips på hvordan idrettslag motiverer sine ungdommer til aktivitet. Les f.eks. om hvordan Søgne volleyballklubb ønsker å tilby volleyball som “den femte aktiviteten” ved å trykke på den blå knappen under.

Idretten skal:

• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner

Dette er Ungdomsløftet!

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search