NVBFs visjon «Livslang Idrettsglede» reflekterer idrettens ønske om å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og derav skape nettopp livslang idrettsglede.

Ungdom som ikke lenger ønsker å være aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

For å samle hele idretten til en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett, ble det i 2012 igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten legge til rette for at flere ungdom tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Ungdomsløftet

På ungdomsløftet.no kan man finne mange tips på hvordan idrettslag motiverer sine ungdommer til aktivitet. Les f.eks. om hvordan Søgne volleyballklubb ønsker å tilby volleyball som «den femte aktiviteten» ved å trykke på den blå knappen under.

Idretten skal:

• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner

Dette er Ungdomsløftet!

Start typing and press Enter to search