Utlysning av midler gjennom Stiftelsen Dams Helse-, Stimulerings- og Aktivitetsprogram

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Stimuleringsprogrammet

Du kan søke om støtte til tidsavgrensede tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse for utsatte og sårbare grupper.

 • Programmet reetableres i januar 2022.
 • Les mer her om Stimuleringsprogrammet
 • Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.
 • Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget.
 • Følg trinn 1-3 under for å bli opprettet som søker.

Aktivitetsprogrammet

Du kan søke om støtte til tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

 • Programmet reetableres i januar 2022.
 • Les mer her om Aktivitetsprogrammet
 • Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.
 • Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget.
 • Følg trinn 1-3 under for å bli opprettet som søker.

Helseprogrammet

 • I tillegg er utlysningen i det ordinære Helseprogrammet gjeldende.
 • Du kan søke om støtte til tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot utsatte og sårbare grupper som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
 • Les mer her om Helseprogrammet
 • Søknadsfristen er 1. mars 2022 for prosjekter med oppstart 1. juli 2022.
 • Du må bli opprettet som søker i god tid før søknadsfristen.
 • Les nyhetssaken om tildelingen i helse høst 2021-programmet.

For alle programmene:

Følg trinn 1-3 under for å bli opprettet som søker.

 1. Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Send en e-post til [email protected] hvor du skriver 3 setninger om:
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets3. NIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Spørsmål: [email protected]

Start typing and press Enter to search