Utlysning av Mizunoligaen Final Four 2024

NVBF lyser med dette ut arrangøransvaret for Final Four 2024.
Nytt av året er at Mizunoligaen skal avsluttes med de fire beste lagene i det som forhåpentligvis blir et spennende arrangement og en viktig møteplass for toppvolleyballen i Norge. Nedenfor vil man finne arrangementsdager og krav til anlegg. Arrangør er ikke garantert plass i Final Four, grunnserien og kvartfinalen vil avgjøre hvilke lag som spiller.
Arrangør står for full gjennomføring av kampene og arrangementet. NVBF vil jobbe tett opp mot arrangør for å sikre best mulig arrangement.

KLASSER

Søker må presisere om de søker for en klasse, og i så fall hvilken, eller om de ønsker begge klasser.

ARRANGEMENTSDAGER

19.-20. april.
Semifinaler spilles fredag, finale og bronsefinale på lørdag. Nærmere tidspunkt avtales i samarbeid med rettighetshaver TV2.

KRAV TIL ANLEGG

Center court med gode publikumsfasiliteter.
Oppvarmingsbane for lagene som skal spille påfølgende kamp.

SOSIAL TILSTELNING

Arrangør skal legge opp til en sosial tilstelning for de fire eller åtte finalelagene som deltar.

ØKONOMI

Arrangør dekker hallutgifter og andre utgifter i forbindelse med arrangementsgjennomføringen.
Arrangør får alle billett- og kioskinntekter.
Deltakende lag deler på dommerutgifter og utgifter til delegater.

HVORDAN SØKE?

Klubber som ønsker å arrangere Final Four 2024 sender en søknad til [email protected] med kopi til [email protected]. Søknaden skal inneholde:
  • Søkerklubb
  • Kamparena
  • Foretrukken helg
  • Klasse
I tillegg skal det sendes inn en søknadstekst der klubbens planer og tanker for arrangementet beskrives. Denne vektlegges i behandlingen.
Søknadsfrist er 11. februar.

TILDELING

Tildeling av mesterskapet vil gjøres senest 14. februar 2024.

Start typing and press Enter to search