Foto: Nigel Boyce

 

Utlysning av NM junior sandvolleyball 2024 og 2025

NVBF lyser med dette ut arrangøransvaret for NM junior sandvolleyball i årene 2024 og 2025.

De siste årene har arrangør av NM junior sandvolleyball hatt baner nok til at påmeldingen kan være åpen for alle. Med 462 påmeldte lag i 2023 er arrangementet blitt en viktig møteplass for volleyballfamilien som NVBF ønsker å beholde også de kommende årene. Nedenfor vil man finne arrangementsdager og krav til anlegg for NM junior sandvolleyball 2024 og 2025. I tillegg vil man finne en lenke til reglement og til søknadsskjema.

Vi håper at vi med dette kan bidra til best mulig planlegging for den klubben eller de klubbene som blir tildelt mesterskapet, samtidig som vi gir forutsigbarhet for deltakende spillere og deres familier.

ARRANGEMENTSDAGER

NM junior sandvolleyball arrangeres i uke 30 i 2024, fra søndag 21. juli til lørdag 27. juli. I 2025 arrangeres NM junior i uke 30 eller 32. Dette avgjøres i samråd med arrangør.

Mesterskapet er todelt med klassene U15, U17 og U19 de første tre dager, deretter klassene U16, U18 og U21.

KRAV TIL ANLEGG 

Arrangørklubber må disponere minimum 18 baner, samt områder for oppvarming.

Flere klubber i geografisk nærhet til hverandre kan samarbeide om arrangementet ved eksempelvis å ta ansvar for hver sine klasser. 

REGLEMENT 

Reglement for NM junior sandvolleyball finnes HER. Reglementet var gjeldende for mesterskapet som var i juli 2023, og det kan bli gjort noen justeringer. Nytt reglement, gjeldende for mesterskapet i 2024, skal vedtas innen midten av desember 2023.

HVORDAN SØKE?
Klubber som ønsker å være teknisk arrangør for NM junior sandvolleyball skal fylle ut søknadsskjema og sende det til [email protected], med følgende vedlegg, innen  25. september 2023: 

  • Søknadstekst der klubbens planer og tanker for arrangementet beskrives. Denne vektlegges i behandlingen.
  • Organisasjonsplan med spesifikasjon av mannskapsbehov.
  • Skisse av anleggene med oppmerking av baner og friområde.
  • Plan for overnattingsalternativer inneholdende veiledende priser.
  • Forslag til budsjett.

TILDELING   

Tildeling av mesterskapet vil gjøres senest 3. oktober 2023.

 

 

Start typing and press Enter to search

Foto: Tomm Hansen