NVBF lyser med dette ut tre nasjonale mesterskap i sandvolleyball sommeren 2022 og 2023:

 • NM Senior sandvolleyball
 • NM Regionlag sandvolleyball U17
 • NM Junior sandvolleyball

Nedenfor vil man finne arrangementsdager og krav til anlegg for de tre mesterskapene som er nevnt ovenfor. I tillegg vil man finne en link til reglementene og til søknadsskjemaet.
Reglementene er fra 2021 og det kan forekomme noen justeringer. Nye reglement skal vedtas innen midten av desember 2021.

Vi håper at vi kan med dette bidra til best mulig planlegging for de klubbene som blir tildelt mesterskapene samtidig som vi bidrar til forutsigbarhet blant spillere, trenere, familier, sponsorer osv.

Vi gleder oss til å motta søknadsskjemaene til mesterskapene!

NM Senior sandvolleyball
Arrangementsdager: 

 • Kvalifiseringsturnering i uke 34, 28.-29. august 2022 og 26.-27. august 2023:
  De åtte beste lagene kvalifiserer seg til hovedrunden gjennom dobbel eliminering.   
 • Hovedrunde i uke 35, 2.-4. september 2022 og 1.-3. september 2023:
  16 lag per klasse spiller puljespill fredag, sluttspill lørdag og semifinaler/finaler søndag. 

Krav til anlegg: 

 • Minimum 4 baner, samt minimum 1 oppvarmingsbane
 • Hovedbane med tribune med minimum 300 seter
 • Banestørrelse minimum 22 m x 14 m (inkludert friområde)

Reglement NM senior sandvolleyball

NM Regionlag sandvolleyball U17
Arrangementsdager: 

 • Avholdes i uke 26, 1.-3. juli 2022 og 30. juni-2. juli 2023.  
 • NM Regionlag er kvalifiseringsturnering til NEVZA U17 som spilles i Sverige i siste halvdel av juli. 

Krav til anlegg: 

 • Minimum 4 baner, og områder for oppvarming. 

Reglement NM Regionlag sandvolleyball U17 

NM junior sandvolleyball
Arrangementsdager: 

 • Arrangeres i uke 30, 25.-31. juli 2022 og 24.-30. juli 2023 
 • Mesterskapet er todelt med U15 og U19 første tre dager, deretter U17 og U21. 

Krav til anlegg: 

 • Minimum 8 baner, og områder for oppvarming. 
 • Søkerklubber som disponerer 12-14 baner vil prioriteres i NVBFs vurdering. De siste årene har arrangør av NM Junior sandvolleyball hatt baner nok til at påmeldingen kan være åpen for alle. Med over 250 påmeldte lag har arrangementet har blitt en viktig møteplass som NVBF ønsker å beholde også de kommende årene

Mesterskapet lyses ut for to år om gangen!

Reglement NM junior sandvolleyball

HVORDAN SØKE?
Klubber som ønsker å være teknisk arrangør for et eller flere mesterskap, skal fylle ut søknadsskjema og sende det til [email protected], med følgende vedlegg, innen 25. oktober 2021: 

 • Organisasjonsplan med spesifikasjon av mannskapsbehov 
 • Skisse av anleggene med oppmerking av baner og friområder
 • Plan for bespisning og overnattingsalternativer inneholdende veiledende priser
 • Forslag til budsjett

ANNET   

 • NVBF ønsker at klubber skal søke om arrangement for to år 
 • Tidsrom for mesterskapene som er skissert overer NVBF sine foretrukneDet er til en viss grad mulig for arrangør å komme med innspill på disse. 

Tildeling av mesterskapene vil gjøres senest 8. november.

Søknadsskjema

Start typing and press Enter to search

Volleyball4All