Norges Volleyballforbund søker hovedtrenere for ungdomslandslag og juniorlandslag i volleyball for både gutter og jenter, totalt fire stillinger. NVBF ønsker å tilby et helhetlig landslagsprogram, med en rød tråd i utøveres utvikling fra ungdom til junior til senior. Vi søker etter personer med sterk trenerkompetanse, som brenner for volleyball, og ønsker å utvikle og ta vare på unge utøvere på best mulig måte, i tråd med NVBFs utviklingstrapp.

 

Ansvar- og arbeidsbeskrivelse

Juniorlandslagstrener/ ungdomslandslagstrener:

 • Er hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trening og konkurranse for sitt landslag
 • Har ansvaret for uttak i tråd med NVBFs retningslinjer
 • Skal sørge for til en hver tid å ha god oversikt over nivå, treningshverdag og utvikling hos aktuelle utøvere
 • Skal ha tett dialog og samarbeid med ToppVolley Norge
 • Samarbeider med andre trenere i NVBFs landslagsstruktur, spesielt seniorlandslagstrenere, med mål om en felles retning og felles utvikling
 • Skal delta på trenerutviklingstiltak etter avtale med sportssjef
 • Er ansvarlig sammen med sportssjef for støtteapparat tilknyttet sitt lag
 • Skal jobbe for å bygge en kultur som fremmer prestasjon og lagmentalitet og til en hver tid opptre som et lojalt medlem av NVBFs sportslige team
 • Må påregne reising i forbindelse med oppdraget
 • Rapporterer til sportssjef

 

Kvalifikasjoner

 • Solid volleyballkompetanse og forståelse for trenerrollen
 • Trener 2 (Trener 3 ønskelig) i NVBFs nye trenerløype. Søkere med stor grad av realkompetanse kan søke på stillingen, men vil også måtte fullføre trener 2 utdannelse snarest mulig i løpet av kontraktperioden
 • Trenererfaring på relevant nivå vektlegges

 

Personlige egenskaper

 • Gode ferdigheter rundt miljøbygging, med balanse mellom personlig utvikling, prestasjon og lagmentalitet
 • Engasjement og lidenskap for volleyball
 • Gode lederferdigheter

 

NVBF tilbyr – betingelser

 • Mulighet til å jobbe tett med Norges dyktigste ungdoms- og juniorspillere
 • Samarbeid med andre landslagstrenere i NVBFs system
 • En unik mulighet til personlig utvikling som trener
 • Dekket reise og opphold i forbindelse med arbeidet som juniorlandslagstrener
 • Honorar for utført arbeid i henhold til budsjett og avtale med sportssjef

 

Frist
Søknadsfrist: 30. november 2019

Søknad med CV sendes: Kristian.Gjerstadberget@volleyball.no og Martin.Engvik@volleyball.no.

Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til:
Generalsekretær, Kristian Gjerstadberget, tlf: 959 70 197
og/eller
Sportsjef, Martin Engvik, tlf: 988 78 546

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search