Norges Volleyballforbund søker hovedtrenere for ungdomslandslag og juniorlandslag i volleyball for både gutter og jenter, totalt fire stillinger. NVBF ønsker å tilby et helhetlig landslagsprogram, med en rød tråd i utøveres utvikling fra ungdom til junior til senior. Vi søker etter personer med sterk trenerkompetanse, som brenner for volleyball, og ønsker å utvikle og ta vare på unge utøvere på best mulig måte, i tråd med NVBFs utviklingstrapp.

 

Ansvar- og arbeidsbeskrivelse

Juniorlandslagstrener/ ungdomslandslagstrener:

 • Er hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av trening og konkurranse for sitt landslag
 • Har ansvaret for uttak i tråd med NVBFs retningslinjer
 • Skal sørge for til en hver tid å ha god oversikt over nivå, treningshverdag og utvikling hos aktuelle utøvere
 • Skal ha tett dialog og samarbeid med ToppVolley Norge
 • Samarbeider med andre trenere i NVBFs landslagsstruktur, spesielt seniorlandslagstrenere, med mål om en felles retning og felles utvikling
 • Skal delta på trenerutviklingstiltak etter avtale med sportssjef
 • Er ansvarlig sammen med sportssjef for støtteapparat tilknyttet sitt lag
 • Skal jobbe for å bygge en kultur som fremmer prestasjon og lagmentalitet og til en hver tid opptre som et lojalt medlem av NVBFs sportslige team
 • Må påregne reising i forbindelse med oppdraget
 • Rapporterer til sportssjef

 

Kvalifikasjoner

 • Solid volleyballkompetanse og forståelse for trenerrollen
 • Trener 2 (Trener 3 ønskelig) i NVBFs nye trenerløype. Søkere med stor grad av realkompetanse kan søke på stillingen, men vil også måtte fullføre trener 2 utdannelse snarest mulig i løpet av kontraktperioden
 • Trenererfaring på relevant nivå vektlegges

 

Personlige egenskaper

 • Gode ferdigheter rundt miljøbygging, med balanse mellom personlig utvikling, prestasjon og lagmentalitet
 • Engasjement og lidenskap for volleyball
 • Gode lederferdigheter

 

NVBF tilbyr – betingelser

 • Mulighet til å jobbe tett med Norges dyktigste ungdoms- og juniorspillere
 • Samarbeid med andre landslagstrenere i NVBFs system
 • En unik mulighet til personlig utvikling som trener
 • Dekket reise og opphold i forbindelse med arbeidet som juniorlandslagstrener
 • Honorar for utført arbeid i henhold til budsjett og avtale med sportssjef

 

Frist
Søknadsfrist: 30. november 2019

Søknad med CV sendes: [email protected] og [email protected].

Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til:
Generalsekretær, Kristian Gjerstadberget, tlf: 959 70 197
og/eller
Sportsjef, Martin Engvik, tlf: 988 78 546

Start typing and press Enter to search