Det er nå klart for en ny søknadsrunde i den såkalte Utstyrsordningen 2018. Merk følgende:
– ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2018
– søknadsfristen er 6. februar 2019
– nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden
– NIF har sendt ut e-post til alle klubbene denne uken om hvordan en søker
– Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt på listen over kontaktpersoner.  Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.

Se informasjon på NIFs side om utstyrsordningen

For Norges Volleyballforbund er følgende utstyr godkjent for 2018 og 2019:
– Komplett nettoppsett
– Dommerstol (kun i 2018)
– Mobile sandvolleyballnett
– Utstyrspakke (lange nett til å sette på tvers av vanlige baner, og baller, pumpebag og kurv)
– Ballkanon

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».
En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.
Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: [email protected]
Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000.

Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:  Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

Retningslinjer 2018
1. Idrettslag og særforbund1, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Norges Bedriftsidrettsforbund og deres idrettslag er ikke med i ordningen.
2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2018 (fakturadato).
3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.
4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker til idrettskrets.
5. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.
6. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.
7. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
8. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole eller særforbund.
9. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
10. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
11. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: a. Har lang levetid b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
13. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
14. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.
15. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.

 

Start typing and press Enter to search

fhs-vinner-dreamteam 2018-grong-ju15-t