Valgkomitéen i NVBF ønsker innspill på kandidater til Forbundsstyret som kan bidra aktivt til å løfte norsk volleyball i årene fremover. Vi trenger styremedlemmer som brenner for sporten, er opptatt av utvikling, liker å få til ting sammen og som tenker og handler strategisk. 

 

Forbundstinget i Norges Volleyballforbund arrangeres 13.-14 juni 2020. Valgkomiteens innstilling skal være i henhold til NIFs lov §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsreglene) og de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt i medhold av disse bestemmelsene.

 

Valgkomiteens skal avgi innstilling til Forbundstinget om valg av:

  1. Forbundsstyret som består av: President, 1. visepresident og 2. visepresident, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
  2. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Lovkomité med leder og 2 medlemmer

Valgkomiteens innstilling til Forbundstinget skal være med i sakspapirene til Forbundstinget.  

Alle roller i dagens Forbundsstyre og komitéer er på valg. President Eirik Sørdahl har informert komitéen om at han stiller seg disponibel for gjenvalg for en ny periode.

Hva ser vi etter?

Valgkomitéen ønsker innspill på kandidater til Forbundsstyret som brenner for utvikling av Norsk volleyball. En kandidat til Forbundsstyret bør ønske å benytte sin styreposisjon til å jobbe aktivt med ett eller flere saksområder også utenom de 6-8 styremøtene som avholdes hvert år.

Kandidater til Kontrollkomitéen bør ha økonomikompetanse. Kandidater til Lovkomitéen bør ha kunnskap og interesse for idrettens lover og regelverk.
Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

Hvordan sende inn forslag?

Forslag sendes til [email protected] innen 20.02.2020. Angi følgende informasjon:

  • Foreslått rolle: President, visepresident eller medlem i Forbundsstyre, eller leder/medlem i Kontrollkomité eller Lovkomité
  • Kandidatens navn, epostadresse, mobilnummer, fødselsdato og klubbtilhørighet.
  • Informasjon om kandidatens bakgrunn, engasjement og kompetanse.

Foreslåtte kandidater bør helst være forespurt av forslagsstiller.

Valgkomitéen i NVBF

Hanne Steen (leder, ØKSIL), Tomm Hansen (Kolbotn IL), Hanne Tønnesen (Randaberg IL).

Start typing and press Enter to search