Foto: Einar Juliebø

På møte i Forbundsstyret søndag 7. mars ble det gjort vedtak om hvordan volleyballsesongen 2020-21 skal avsluttes.

Covid 19-situasjonen denne vinteren har ført til at NVBF har måttet utsette og avlyse mange aktiviteter. Fortsatt er det uklart når man eventuelt kan komme i gang med trening og normal aktivitet igjen. I FS-møtet på søndag ble det gjort vedtak om at enkelte aktiviteter anses som avsluttet for sesongen, mens andre aktiviteter skal man forsøke å gjennomføre ut fra mulighetene vi har. De aktivitetene som innebærer oppstart av konkurranseaktivitet denne våren kan bare gjennomføres dersom myndighetene letter på dagens nasjonale tiltak. Men vedtaket gir likevel viktig informasjon om hvilke intensjoner NVBF har i sitt arbeid fremover.

NVBF har samlet oppdatert informasjon om aktivitetene i linken under. Les hva som vil bli forsøkt gjennomført og hva som dessverre vil bli avlyst.

COVID-19 – slik påvirkes aktivitetene i 2020-21-sesongen

Start typing and press Enter to search